Nieuws

 • woensdag 7 oktober 2020

  Ziekteverzuimcijfers 2019 voortgezet onderwijs gepubliceerd

  Na drie achtereenvolgende jaren van stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald ten opzichte van 2018.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • woensdag 7 oktober 2020

  Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar tekortvakken vo

  Deelnemers gezocht voor een onderzoek dat CAOP in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert naar oorzaken en oplossingen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 5 oktober 2020

  Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020

  De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te nemen aan het sectorbrede monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 5 oktober 2020

  Wat doet uw school rondom gezondheid en welzijn van leerlingen?

  Maastricht University roept scholen op mee te doen aan een onderzoek om inzicht te krijgen in de aanpak van scholen op het gebied van leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen.

  Veilig en vitaal werken
 • donderdag 1 oktober 2020

  360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

  Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken.

  Veilig en vitaal werken
 • donderdag 17 september 2020

  Prinsjesdag 2020 in teken van investeren in baanbehoud

  Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 16 september 2020

  Werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog

  De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2021 omhoog.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 16 september 2020

  Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie

  Er komt een wettelijke verplichting om zich in te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat staat in het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” waar de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee heeft ingestemd.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 10 september 2020

  Nieuwe instructiekaarten voor M&T beschikbaar

  Het Platform vmbo M&T heeft nieuwe machine-instructiekaarten voor leerlingen ontwikkeld. Ook de checklists op de site dragen bij aan de veiligheid in het M&T lokaal.

  Veilig en vitaal werken
 • vrijdag 4 september 2020

  Nieuwe norm coronavirus in Arbocatalogus-VO gepubliceerd

  In deze aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen om blootstelling aan het coronavirus bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven