VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 14 oktober 2021

  Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2021

  Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door: VO-raad, oktober 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  Samen werken: Inclusief werkgeverschap in het onderwijs

  Katern over inclusief werkgeverschap in het onderwijs. In opdracht van: de VO-academie van de VO-raad. In samenwerking met: project Baanbrekers van de PO-Raad en VO-raad, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  Verkenning werking van regionale loketten

  Verkenning naar de regionale loketten in de RAP-regio’s. Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  RAP Verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio

  Verkenning naar de samenwerkingsverbanden in de regio. Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 15 september 2021

  Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

  Analyse naar de ontwikkelingen en maatregelen van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector voortgezet onderwijs. Uitgave Voion, juli 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 8 september 2021

  Informatieblad professionele vertrouwenspersonen

  Informatieblad met de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen in samenwerking met het ministerie van SZW, 1 juli 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 7 september 2021

  De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren

  Onderzoek naar de huidige praktijk van SO&P-partnerschappen en de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). In opdracht van Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ECBO, juli 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 7 september 2021

  Arbovisie 2040

  Een visie op arbobeleid voor de komende jaren. Uitgave ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 26 mei 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 24 juni 2021

  Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020

  Een terugblikkende analyse op basis van bestaande beleidsevaluaties. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: ResearchNed/SEO Economisch onderzoek, mei 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 24 juni 2021

  Tekortvakken VO in beeld

  Onderzoek naar vakspecifieke knelpunten en maatregelen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: CAOP, CentERdata en MOOZ, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren