VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 21 mei 2024

  Beroepsbeeld Leraar

  Betreft: Een beschrijving door leraren zélf over wat het beroep leraar van primair tot middelbaar beroepsonderwijs inhoudt. In opdracht van: AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en Platform VVVO. Auteurs: Leraren en docenten, onder begeleiding van Kennisland, mei 2024.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 8 mei 2024

  Staat van de Schoolleider

  In deze Staat van de Schoolleider brengen AVS en Schoolleiders VO voorbeelden van leiderschap in het onderwijs op de vier thema’s schoolleiderstekort, startersbegeleiding, professionalisering en samenspel schoolleiding en bestuur in beeld. Mei 2024.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 7 mei 2024

  Rapport Docenten van kleur in het voortgezet onderwijs

  Betreft: onderzoek naar mogelijke verklaringen voor de ondervertegenwoordiging van onderwijsprofessionals van kleur, en naar de mogelijkheden om meer docenten van kleur aan te trekken en hun uitstroom te verminderen. Door: Voion, mei 2024.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 6 mei 2024

  Leiderschap in kleur

  Betreft: onderzoek naar de ervaringen van mensen van kleur die na mei 2020 zijn benoemd in leiderschapsposities in de (semi-)publieke sector. Door: Judi Mesman, Universiteit Leiden, april 2024.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 6 mei 2024

  Focus op inhuur van docenten

  De Algemene Rekenkamer geeft inzicht in de tarieven van ingehuurde docenten op basis van gegevens van 84% van alle besturen van middelbare scholen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 6 mei 2024

  Handreiking toezien op goed personeelsbeleid

  Betreft: Een handreiking over waarom toezien op de kwaliteit van het personeelsbeleid zo belangrijk is voor de Raad van Toezicht (RvT).  Uitgave: VTOI-NVTK, februari 2024.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 30 april 2024

  De Staat van het Onderwijs 2024

  Betreft: (Deel)rapport over de trends en ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs. Uitgave: Inspectie van het Onderwijs. Datum rapport: april 2024.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 2 april 2024

  Meer uren werken stimuleren met een meerurenbonus en andere maatregelen

  Evaluatie van de ervaringen van een kopgroep van schoolbesturen in het primair onderwijs met het vormgeven van een keuzemenu voor meer uren werken. Centerdata, in opdracht van het ministerie van OCW, november 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 7 februari 2024

  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) voor het voortgezet onderwijs

  Betreft: Onderzoek naar de arbeidssituatie van werknemers. Analyse van gegevens uit de NEA voor het voortgezet onderwijs. Bron: NEA 2022 Tabellen sector onderwijs TNO. Uitgave: Voion, februari 2024.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 31 januari 2024

  Podcast Zin in lesgeven

  Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal maken de podcast ‘Zin in Lesgeven’, over zij-instromen in het onderwijs. In samenwerking met Voion zijn de volgende podcasts opgenomen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt

filteren