VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 22 september 2022

  Podcast Zin in lesgeven

  Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal maken de podcast ‘Zin in Lesgeven’, over zij-instromen in het onderwijs. In samenwerking met Voion zijn de volgende podcasts opgenomen.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 8 september 2022

  De regio als bestuurlijk schaalniveau

  Een tweeluik als uitkomst van het eerste deelproject van de studie ‘Sturen met Ruimte’ naar regionale sturingsnetwerken in het onderwijs. Uitgave: TIAS School for Business and Society & De Haagse Hogeschool, juni 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 5 september 2022

  VO-signaal Organiseren goed toezicht in het praktijklokaal

  Organiseren van goed toezicht op handelingen van leerlingen in het praktijklokaal. Voion, geactualiseerd september 2022.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 14 juli 2022

  Landelijke veiligheidsmonitor 2020 - 2021

  Tweejaarlijks onderzoek naar veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het primair en voortgezet onderwijs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ResearchNed, januari 2022.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 7 juli 2022

  Verdeling van leraren in het voortgezet onderwijs naar bevoegdheid, ervaring en salaris

  Onderzoek naar verband met aandeel niet-bevoegd gegeven lessen. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata, juni 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 5 juli 2022

  Eindrapport Uitstroom vo naar lerarenopleidingen

  Betreft: Onderzoek naar uitstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ResearchNed, mei 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 15 juni 2022

  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021 - voortgezet onderwijs

  Beknopte samenvatting van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor het voortgezet onderwijs. Voion, juni 2022.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 12 mei 2022

  Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering in brede zin

  Betreft: Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: MOOZ, CAOP, Centerdata, maart 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 11 mei 2022

  Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld

  Hoe heeft Voion het onderwijs het afgelopen jaar ondersteund? Een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2021. Voion, mei 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 10 mei 2022

  De Staat van het Onderwijs 2022

  Betreft: Rapport over de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs, april 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken

filteren