VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  dinsdag 29 november 2022

  Beleidssamenvatting GAK-project Met een andere bril

  Betreft: Onderzoek naar een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid. In opdracht van: Instituut Gak Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 22 november 2022

  Nationaal Programma Onderwijs: Derde voortgangsrapportage

  Kamerbrief en voortgangsrapportage over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen. Ministerie van OCW, november 2022

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 14 november 2022

  Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2022

  Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door: VO-raad, november 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 9 november 2022

  Evaluatieonderzoek Regionale Aanpak Personeelstekorten Eindrapportage augustus 2022

  Evaluatieonderzoek naar de stand van zaken RAP 2022. In opdracht van: Het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Kohnstamm instituut en Oberon, augustus 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 17 oktober 2022

  De waarde(ring) van OOP in de klas

  Onderzoek naar de inzet van onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voorgezet onderwijs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: MOOZ, CAOP en Centerdata, september 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 5 oktober 2022

  Onderzoek naar inductie bij vo-scholen in de regio Nijmegen

  Betreft: Onderzoek naar de kwaliteit van inductietrajecten bij vo-scholen in de regio Nijmegen. Auteurs: Katrijn Opstoel, Eline den Tuinder, Helma Oolbekkink, juli 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 22 september 2022

  Podcast Zin in lesgeven

  Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal maken de podcast ‘Zin in Lesgeven’, over zij-instromen in het onderwijs. In samenwerking met Voion zijn de volgende podcasts opgenomen.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 8 september 2022

  De regio als bestuurlijk schaalniveau

  Een tweeluik als uitkomst van het eerste deelproject van de studie ‘Sturen met Ruimte’ naar regionale sturingsnetwerken in het onderwijs. Uitgave: TIAS School for Business and Society & De Haagse Hogeschool, juni 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 5 september 2022

  VO-signaal Organiseren goed toezicht in het praktijklokaal

  Organiseren van goed toezicht op handelingen van leerlingen in het praktijklokaal. Voion, geactualiseerd september 2022.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 14 juli 2022

  Landelijke veiligheidsmonitor 2020 - 2021

  Tweejaarlijks onderzoek naar veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het primair en voortgezet onderwijs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ResearchNed, januari 2022.

  Veilig en vitaal werken

filteren