VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  maandag 10 mei 2021

  De Staat van het Onderwijs 2021

  Rapport over de trends en ontwikkelingen binnen de onderwijssector in de periode 2019-2020. Uitgevoerd door: De Inspectie van het Onderwijs, april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 3 mei 2021

  De Staat van de Schoolleider 2021

  De Staat van de Schoolleider schetst een gebalanceerd beeld van het beroep van schoolleider. Naast feiten, cijfers en lees en luister tips, behandelt de Staat van de Schoolleider 2021, thema’s als werkdruk en tevredenheid, professionalisering en de startende schoolleider. Uitgave van: VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 13 april 2021

  Tussenevaluatie convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk: Hoe zijn de middelen in het vo tot nu toe besteed?

  Onderzoek naar de maatregelen die met de middelen uit het convenant 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting' zijn uitgevoerd of nog in planvorming of uitvoering zijn. Uitgevoerd door Voion in opdracht van de cao-tafel vo, april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 12 april 2021

  Jaarverslag Voion 2020

  In het jaarverslag 2020 blikken we terug op de activiteiten die we met en voor u hebben uitgevoerd in 2020. U vindt instrumenten, handreikingen, publicaties en factsheets van Voion in het jaarverslag 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 1 april 2021

  Quickscan Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

  Quickscan naar beschikbare kennis en interventies, succesfactoren en processtappen voor een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Uitgevoerd door Capgemini Invent, in opdracht van het ministerie van SZW, februari 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 24 maart 2021

  Arbeidsmarktonderzoek Schoolleiders voortgezet onderwijs

  Onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, het imago en de interesse voor het beroep van schoolleider. Voion, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 23 maart 2021

  Arbobalans 2020

  Een onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgevoerd door TNO, februari 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 maart 2021

  Strategisch personeelsbeleid in het vo

  2020-meting in het kader van de monitoring van de afspraak in het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) over de versterking van strategisch personeelsbeleid. Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In opdracht van: VO-raad en Ministerie van OCW, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 maart 2021

  VO-signaal: Veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal

  Laserstraling kan het oog en de huid beschadigen. In dit VO-signaal komen classificatie, potentiële gevaren en risico’s, regelgeving en veilig gebruik van lasers aan bod. Voion, maart 2021.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 3 maart 2021

  Handreiking voor uitvoering Regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s)

  In de praktijk leven veel vragen over de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. Deze handreiking geeft handvatten om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken

filteren