VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  woensdag 15 september 2021

  Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

  Analyse naar de ontwikkelingen en maatregelen van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector voortgezet onderwijs. Uitgave Voion, juli 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 8 september 2021

  Informatieblad professionele vertrouwenspersonen

  Informatieblad met de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen in samenwerking met het ministerie van SZW, 1 juli 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 7 september 2021

  De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren

  Onderzoek naar de huidige praktijk van SO&P-partnerschappen en de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). In opdracht van Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ECBO, juli 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 7 september 2021

  Arbovisie 2040

  Een visie op arbobeleid voor de komende jaren. Uitgave ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 26 mei 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 24 juni 2021

  Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020

  Een terugblikkende analyse op basis van bestaande beleidsevaluaties. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: ResearchNed/SEO Economisch onderzoek, mei 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 24 juni 2021

  Tekortvakken VO in beeld

  Onderzoek naar vakspecifieke knelpunten en maatregelen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: CAOP, CentERdata en MOOZ, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 23 juni 2021

  Zij-instroom po, vo en mbo

  Sectoroverstijgend evaluatieonderzoek naar zij-instroom in het onderwijs. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: Regioplan, mei 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 14 juni 2021

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO en katern Richting geven aan professionele ontwikkeling

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO, januari 2021. Katern Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO, juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 3 juni 2021

  De rol van leraren bij onderwijsvernieuwing

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd januari 2021. Katern Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 10 mei 2021

  De Staat van het Onderwijs 2021

  Rapport over de trends en ontwikkelingen binnen de onderwijssector in de periode 2019-2020. Uitgevoerd door: De Inspectie van het Onderwijs, april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren