Voion Elzen Kees Winkelman 4932 2

Agenda

Bijeenkomst collectieve werkdrukmiddelen voor pmr’en

donderdag 21 maart 2024 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Nog geen plan voor de collectieve werkdrukmiddelen uit de CAO VO?
Dan is deze bijeenkomst voor u.

Datum: Donderdag 21 maart 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Aristo Utrecht Lunetten

De collectieve werkdrukmiddelen zijn sinds schooljaar 2022/2023 voor alle scholen structureel beschikbaar. Sommige scholen konden daarmee al bestaande plannen bekostigen terwijl andere scholen geen tijd meer hadden om dat schooljaar een gedegen werkdrukplan op te stellen. Dus waar sommige scholen de voortgang van hun plannen monitoren en evalueren, zijn anderen net van start gegaan.

Voor pmr'en van scholen die nog niet zijn begonnen of zijn gestopt met het maken van een werkdrukplan en dit schooljaar willen doorpakken, organiseert Voion een bijeenkomst. Er is veel gelegenheid voor het stellen van vragen, het uitwisselen van tips en het delen van ervaringen bij het aangaan van de uitdaging om op school tot een gemeenschappelijk plan te komen.

Aanpak
Op hoofdlijnen is het proces en de rolverdeling tussen pmr en schoolleiding bij het opstellen van collectieve werkdrukplannen duidelijk. De praktijk kan weerbarstiger zijn. Natuurlijk zijn er voorbeelden van de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen door andere scholen. Hoe te beginnen aan een eigen plan of aanpak? Hoe kunnen de collega’s worden betrokken, hoe kunnen zij geholpen worden werkdrukplannen op te stellen die echt bijdragen aan de vermindering van werkdruk?

Wilt u met Voion en andere pmr'en van vo-scholen nadenken, gedachten en ideeën uitwisselen over hoe u op uw school tot een gemeenschappelijk plan kunt komen? Meld u dan aan voor de bijeenkomst.

NB Deze bijeenkomst gaat alleen over de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen en niet over de individuele middelen.

Doelgroep:
P(g)mr-leden uit het voortgezet onderwijs.

Programma

  • Introductie door Voion
  • Proces besteding collectieve werkdrukmiddelen op hoofdlijnen
  • Inventariseren en uitwisselen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via het inschrijfformulier op deze pagina. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 12 deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven