Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

CAO A&O-fonds VO

CAO A&O-fonds VO

Het A&O-fonds VO is opgericht op initiatief van de sociale partners in het voortgezet onderwijs. De nieuwe cao A&O-fonds is in december 2015 door de sociale partners ondertekend en heeft een looptijd van 3 jaar (1 januari 2016 - 1 januari 2019).

De VO-raad en centrales hebben gekozen voor een aparte cao voor het A&O-fonds VO, om los van de CAO VO afspraken te maken over de onderwijsarbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie, duurzame inzetbaarheid en professionalisering.

Download hier de CAO A&O-fonds VO