Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Bijeenkomst regionale samenwerking aanpak lerarentekort

woensdag 26 september 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Datum: 26 september 2018 van 14.30 tot 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Windesheim in Zwolle, gebouw F, 2e verdieping lokaal F 2.40 campus 2.

Het onderwijs krijgt tussen nu en 2023 in alle regio's te maken met een lerarentekort, ook in de zogenaamde krimpregio's waar het aantal leerlingen de komende jaren daalt.
Het doel van deze bijeenkomst, die wordt georganiseerd door Hogeschool Windesheim en Voion in samenwerking met enkele scholen uit het PO en VO, Arbeidsmarktplatform PO en OCW, is scholen te inspireren en perspectief te bieden. Aan bod komt:
  • Informatie over s.v.z. lerarentekort, nieuwe ontwikkelingen
  • Elkaar informeren over 'lopende' projecten in het werkveld
  • Verkenning over verbeteren en optimaliseren samenwerking

Doelgroep
Schoolbestuurders, directieleden, (beleids)adviseurs HRM, beleidsadviseurs onderwijsarbeidsmarkt in gemeente Zwolle/Overijssel en omgeving.

Agenda
14.30    Ontvangst met koffie en thee

15.00    Opening
            Peter de Haan - directeur lerarenopleidingen PO, VO, TL

15.05    Terugblik, stand van zaken, perspectief
            Jack de Bruin - programmaleider Voion Arbeidsmarkt & Mobiliteit 
            Dominique van der Elst - landelijk programmamanager lerarentekort PO en VO
            Seth Hielema - senior beleidsmedewerker lerarentekort OCW

15.30    Open Space- 15 minuten per ronde

  • Zij-instromer aan het woord: Alwin Penninkhof vanuit St. Codenz
  • De Hybride docent: kansen voor het onderwijs – Manon Biemans, marktconsultant professionalisering Windesheim
  • Hoe behouden we startende leraren in het onderwijs: Samenwerkingsproject tussen Nuborgh en Greijdanus – Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College
  • Tutoring: van scholier naar student, van docent naar expert. Een regionale innovatieve pilot op het gebied van het lerarentekort. Een samenwerking met St. Ambelt, St. Ieder Kind Telt, Vereniging Iris, Reggesteyn SG en Hogeschool Windesheim: collega vanuit St. Ieder Kind Telt
  • Van bedrijfsleven naar onderwijs – Cor van Dam, senior adviseur arbeidsmarktvraagstukken VOION en Arbeidsmarktplatform PO
  • Docenten ICT & Techniek – Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar – een samenwerking tussen bedrijfsleven, VO en Windesheim Ben Lubberdink , voorzitter CvB VO Steenwijkerland-Weststellingwerf
  • ‘Zin in lesgeven’ (cursus Leraar4Life), een route naar leraarschap vóór zij-instromers – Nico Wassens, trainer, consultant, coach Windesheim

16.30    Wat is nodig om tot verdere samenwerking te komen? Jack de Bruin

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het volgende e-mailadres: secretariaat-pabo@windesheim.nl