Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Bijeenkomst subsidie aanpak regionale tekorten

dinsdag 11 december 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Datum: 11 december 2018 van 12.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: DeFabrique te Utrecht

Op dinsdagmiddag 11 december wordt tijdens een landelijke bijeenkomst de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort toegelicht. Door het bijwonen van diverse inspiratiesessies en workshops kunt u direct aan de slag met uw ideeën voor een regionale aanpak van het lerarentekort. U kunt daarnaast kennismaken met andere scholen, besturen, gemeenten, lerarenopleidingen en organisaties om de mogelijkheden voor regionale samenwerking te verkennen. Gedurende de hele middag is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een gezamenlijk door OCW, Arbeidsmarktplatform en Voion ingerichte ‘vraagtafel’.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Opening bijeenkomst door dagvoorzitter Marcel Bril
Het plenaire gedeelte van de bijeenkomst wordt geleid door Marcel Bril. o.a. werkzaam geweest als communicatieadviseur bij het ministerie van OCW en als politiek verslaggever bij NOS.

13.10 uur Introductie subsidieregeling door het van ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Tijdens de bijeenkomst wordt de regeling bekend gemaakt en is er ruimte om vragen te stellen.

13.40 uur De ervaringen van een zij-instromer door Paul Baan
Paul Baan werkte elf jaar bij een ICT bedrijf, waar hij tot directielid was opgeklommen. Hij gaf deze goed betaalde en flexibele baan op om elke dag voor een klas basisschoolleerlingen te staan. Wat bewoog hem en waar liep hij tegen aan als zij-instromer? Paul Baan neemt u mee in zijn verhaal over de ervaringen en uitdagingen van een zij-instromer als leerkracht in groep 7.

14.00 uur Inspiratiesessies/workshops  ronde 1
Tijdens diverse inspiratiesessies en workshops voor zowel het PO als VO komen diverse thema’s aanbod. In de workshops gaat u in gesprek met collega bestuurders, hrm’ers, schoolleiders en opleiders (wo en ho) over hun aanpak van het lerarentekort in hun regio of stad. Gezamenlijke aanpakken en maatwerk gericht op het werven en opleiden van nieuwe doelgroepen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of juist gericht op herintreders of op het behoud van het personeel? Hoe geef je die samenwerking vorm, wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle aanpak en welke lessen zijn er geleerd? De diverse sessies en workshops zijn praktisch van opzet en geven u de juiste en vernieuwende inzichten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de aanpak van het lerarentekort in uw regio. 

14.40 uur Pauze

15.00 uur Inspiratiesessies/workshops  ronde 2

15.45 uur Regionale ontmoetingen
De regionale ontmoeting zet de eerste stap voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio. Uiteraard zijn hier de adviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion met kennis van uw regio aanwezig om u hierbij verder te ondersteunen, inspireren en te begeleiden met uw subsidieaanvraag.

16.25 uur: afsluiting

Praktische informatie en aanmelden
Wilt u snel aan de slag met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? En meer weten over de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekorten? Kom dan op 11 december naar de bijeenkomst in DeFabrique in Utrecht.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Inschrijven voor de diverse inspiratiesessies en workshops kunt u bij aanvang van de bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.