VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Bijeenkomst Werkbalans

dinsdag 31 januari 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Datum: dinsdagmiddag 31 januari 2023
Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Utrecht

In opdracht van de cao-tafel VO heeft Voion onderzocht aan welke succesfactoren een effectief taakbeleid moet voldoen om de werkdruk te verminderen. Deze inzichten zijn vervolgens vertaald naar een aanpak ‘Werkbalans’ die in de praktijk is uitgevoerd bij het Haarlem College. Werkbalans is een methode waarmee een optimale verdeling van de niet-lesgebonden taken gevonden kan worden, passend bij de individuele ontwikkelbehoefte en motivatie van docenten én bij de ambities van de school. Deze werkverdelingsmethode biedt kansen om het werkplezier van docenten te vergroten, het risico op werkdruk te verminderen en het draagt bij aan het (strategisch) personeelsbeleid.

Wilt u meer weten over de methode Werkbalans en stilstaan bij de vijf stappen die kunnen leiden tot een andere invulling en verdeling van niet-lesgebonden taken op uw school? Tijdens de bijeenkomst op dinsdagmiddag 31 januari lichten wij toe hoe de methode Werkbalans vorm heeft gekregen. Ook gaan we met elkaar in dialoog over de aanpak in de praktijk. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen om dieper op de materie in te gaan.

Doelgroep
Schoolleiding en P&O’ers in het voortgezet onderwijs.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina. Deelname is gratis.

Inschrijven