Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Conferentie Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst

dinsdag 17 april 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

17 april 2018 van 16.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Villa Jongerius, Utrecht

Wat betekenen de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs voor de schoolorganisatie? Zijn er op uw school voldoende, bekwame en vitale docenten? Ervaren medewerkers eigen regie en zeggenschap? Op 17 april organiseert Voion een conferentie met inspirerende sprekers, waar we met elkaar kijken naar de schoolorganisatie van de toekomst. Ook de toekomst van Voion komt aan bod. Hoe kunnen wij u, werkgevers én werknemers, ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van uw ambities?

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in het voortgezet onderwijs; bestuurders, directie, teamleiders, docenten, p(g)mr-leden, hrm’ers en ander ondersteunend personeel. Wij nodigen u uit om samen met een collega-docent naar de conferentie te komen.

Programma
16.00 uur:    Inloop
16.15 uur:    Opening door dagvoorzitter en Voion bestuur
16.30 uur:    TedTalks op de thema’s:                    
  • Lerarentekort
    Biedt het bedrijfsleven een oplossing voor het lerarentekort door medewerkers, met banen die verdwijnen, een nieuw perspectief te geven en daardoor de zij-instroom te bevorderen? Pieter Duisenberg (VSNU) neemt u mee in de samenwerking op het terrein van lerarentekorten tussen Shell en het voortgezet onderwijs.
  • Aantrekkelijke werkomgeving
    Robert-Jan Oranje, schooldirecteur binnen de scholengroep Den Haag Zuid-West, vertelt over het proces dat zijn docenten hebben doorlopen in het opstellen van het professioneel statuut en wat de opbrengsten hiervan tot nu toe zijn.
  • Werkdruk
    Babette Bronkhorst (onderzoeker) presenteert de IZZ aanpak, een ‘evidence based’ programma tegen werkdruk. Zij heeft verschillende zorgteams begeleid op een simpele maar zeer effectieve wijze die ook goed toegepast zou kunnen worden binnen het onderwijs.

17.30 uur:    Pauze
Er wordt u tijdens de pauze en gedeeltelijk aan de gesprekstafels een maaltijd aangeboden.

17.50 uur:    Gesprektafels in subgroepen op de 3 bovenstaande thema’s. In deze sessies gaan we met elkaar in gesprek over uw ambities. We wisselen informatie uit over instrumenten, diensten en good practices en bespreken wat u graag wilt dat Voion op dit terrein gaat ontwikkelen.

19.00 uur:    Matchmaker
19.30 uur:    Inspirerende talk door Massih Hutak, ex-leraar en rapper in Amsterdam-Noord
19.45 uur:    Afronding en afsluiting
20.00 uur:    Gelegenheid tot napraten met drankje

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Er kunnen maximaal 150 personen deelnemen.
Annuleren
Indien u onverhoopt toch niet kunt deelnemen, verzoeken wij u dit voor 10 april a.s. te mailen naar info@voion.nl. Indien u zich na 10 april afmeldt, wordt een vergoeding (voor catering- en locatiekosten) van € 35,- in rekening gebracht.  

Uitnodigingsfilmpje
Samen met enkele leerlingen uit 5vwo van het Berlage Lyceum in Amsterdam maakten we een uitnodigingsfilmpje voor deze conferentie. Filosofiedocent Jaron Schoone heeft samen met deze klas een boek gemaakt over hoe het onderwijs zich het beste kan ontwikkelen vanuit de blik van deze leerlingen. In Onderwijs van onderen geven zij creatieve en praktische voorstellen en adviezen voor het onderwijs 2032. Met de opbrengsten van dit boek sparen de leerlingen van deze filosofieklas voor een studiereis.

Inschrijven