Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Congres Van ambitie naar échte impact!

woensdag 5 juni 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

5 juni 2019 13.00 - 17.15 uur, Bussum

Dit jaar slaan Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Project Begeleiding Startende Leraren de handen ineen en organiseren op woensdag 5 juni 2019 in Spant in Bussum een congres over samen opleiden, begeleiden en professionaliseren voor de po-, vo- en mbo-sector.

De ambities rond samen opleiden zijn verbreed. In de toekomst profiteren niet alleen alle leraren in opleiding, maar ook startende en ervaren leraren van de samenwerking tussen de partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen. Tijdens het congres wordt er aan de hand van onderstaande thema’s stil gestaan bij de vraag hoe je komt tot échte impact.
 • Flexibel opleiden van leraren
 • De startende leraar en de doorlopende professionele ontwikkeling
 • De kwaliteit van samen opleiden, begeleiden en professionaliseren
 • De toekomst van samen opleiden en professionaliseren en de rol van het bestuurlijk handelen

Programma

 • 12.00 uur Inlooplunch
 • 13.00 uur Opening met keynote ‘Is de school ook een aantrekkelijke leeromgeving voor leraren?’ – Door Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus Human Resource Development
 • 14.15 uur Pauze/wissel
 • 14.30  uur Rond-de-tafelgesprekken
 • 15.15 uur Pauze/wissel 15.30 uur Workshopronde 1
 • 16.15 uur Pauze/wissel 16.30 uur Workshopronde 2
 • 17.15 uur Wrap-up met borrel

Voor wie?
Bestuurders, schoolleiders, coördinatoren, projectleiders, lerarenopleiders, schoolopleiders, werkplekbegeleiders en starterscoaches

Aanmelden
Meer info en aanmelden via de website van Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.