VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma 6 juni en 10 oktober 2023

dinsdag 6 juni 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Cursusdagen: dinsdag 6 juni en dinsdag 10 oktober 2023
Tijd: van 09.30 - 16.00 uur
Locatie: Aristo Utrecht Lunetten

Wilt u als preventiemedewerker echt een bijdrage leveren aan een veiligere school? Voion biedt speciaal voor preventiemedewerkers een cursus aan om enerzijds beter in staat te zijn invulling te geven aan uw taken en bevoegdheden. En anderzijds om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan uw arbo-rol in de school.
Het eindresultaat is o.a. een concreet actieplan.

Doelgroep
Voor nieuwe en meer ervaren preventiemedewerkers in het voortgezet onderwijs.

Doelstelling
U krijgt de tools aangereikt om in uw school daadwerkelijk aan de slag te gaan met arbo. U leert wat minimaal geregeld moet zijn en wat uw rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Ook hebben we het over de opzet en inhoud van de RI&E en zoomen specifiek in op arbeidsrisico's zoals die voor vo-scholen gelden (werkdruk/werkstress, veiligheid (zowel machineveiligheid als sociale veiligheid), fysieke belasting). Tevens wordt er aandacht besteed aan de communicatie met management, medewerkers en mr van uw school en aan de communicatie met externe partijen. Tenslotte leert u hoe u veranderingen kunt realiseren om gemaakte keuzes te implementeren op uw school.

Programma
De cursus wordt gegeven, verdeeld over twee cursusdagen van 9.30 uur -16.00 uur, met een huiswerkopdracht.

Dinsdag 6 juni 2023
Dag 1: de basis

◾09.30 uur Ontvangst en uitleg programma
◾09.45 uur Inleiding; het wetstechnisch kader
◾10.45 uur Rol, taak en positie van de preventiemedewerker. Hoe krijgt u de ambities met betrekking tot arbo helder? En hoe vertaalt u dit in concrete plannen?
◾12.00 uur Specifieke arbeidsrisico's in onderwijsorganisaties. U krijgt inzicht in waarmee u zich als preventiemedewerker kan en zou moeten bezighouden.
◾12.45 uur Lunch
◾13.30 uur Organisatie van de preventietaken. Met welke interne en externe partijen moet u overleg voeren? En wat is uw rol en positionering hierin?
◾16.00 uur Afsluiting

Dinsdag 10 oktober 2023
Dag 2: aan de slag met de praktijk

◾09.30 uur Bespreking huiswerkopdracht
◾10.00 uur De preventiemedewerker en veranderingen. Wat is uw veranderstijl en die van uw leidinggevenden? En hoe kunt u vervolgens uw kwaliteiten het beste inzetten om veranderingen door te voeren?
◾10.45 uur Arbo in uw school. Hoe krijgt en houdt u arbo levend binnen uw school?
◾12.30 uur Lunch
◾13.15 uur Het actieplan. U gaat aan de slag om arbo in uw school te implementeren.
◾16.00 uur Afsluiting.

Na afronding van deze cursus heeft u kennis van de noodzakelijke basisinformatie om uw rol als preventiemedewerker inhoudelijk adequaat vorm te geven. Daarnaast weet u hoe u zich in uw organisatie kunt positioneren en profileren en heeft u een actieplan om binnen uw school arbo te implementeren.

Kosten en inschrijving
Deelnemen aan de cursus kost € 295. Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen. Zodra de datum van de tweede dag bekend is, kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier op deze pagina. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Op deze cursus zijn de leveringsvoorwaarden van Voion van toepassing.

Vragen
Heeft u vragen over de cursus? Neem dan contact op via e-mail: info@voion.nl of telefonisch met Carmen Friedrich via 06 - 308 755 21.

Inschrijven