Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma

maandag 11 juni 2018 | Veilig, gezond & vitaal werken

Cursusdagen: maandag 11 juni 2018 en dinsdag 11 september 2018                  
                     donderdag 8 november en dinsdag 15 januari 2019
Tijd: 09.30 - 16.00 uur 
Locatie: Utrecht


Wilt u als preventiemedewerker echt een bijdrage leveren aan een veiligere school? Voion biedt speciaal voor preventiemedewerkers een cursus aan om enerzijds beter in staat te zijn invulling te geven aan uw taken en bevoegdheden. En anderzijds om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan uw arbo-rol in de school. Het eindresultaat is o.a. een concreet actieplan.

Doelgroep
Voor nieuwe en meer ervaren preventiemedewerkers in het voortgezet onderwijs.

Doelstelling
U krijgt de tools aangereikt om in uw school daadwerkelijk aan de slag te gaan met arbo. U leert wat minimaal geregeld moet zijn en wat uw rol, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarin kunnen en zouden moeten zijn. Tevens hebben we het over de opzet en inhoud van de RI&E en zoemen specifiek in op arbeidsrisico’s zoals die voor VO-scholen gelden (werkdruk/werkstress, veiligheid (zowel machineveiligheid als ook sociale veiligheid), fysieke belasting). Ook wordt aandacht besteed aan de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 en aan de communicatie met management, medewerkers en mr van uw school en aan de communicatie met externe partijen. Tenslotte leert u hoe u veranderingen kunt realiseren om gemaakte keuzes te implementeren op uw school.

Programma
De cursus wordt gegeven, verdeeld over twee cursusdagen van 9.30 uur -16.00 uur, met een huiswerkopdracht.

Maandag 11 juni 2018
Dag 1: de basis
 • 09.30 uur Ontvangst en uitleg programma
 • 09.45 uur Inleiding; het wettechnisch kader
 • 10.45 uur Rol, taak en positie van de preventiemedewerker. Hoe krijgt u de ambities met betrekking tot arbo helder? En hoe vertaalt u deze in concrete plannen?
 • 12.00 uur Specifieke arbeidsrisico´s in onderwijsorganisaties. U krijgt inzicht in waarmee u zich als preventiemedewerker kan en zou moeten bezighouden.
 • 12.45 uur Lunch
 • 13.30 uur Organisatie van de preventietaken. Met welke interne en externe partijen moet u overleg voeren? En wat is uw rol en positionering hierin?
 • 16.00 uur Afsluiting

Dinsdag 11 september 2018
Dag 2: aan de slag met de praktijk

 • 09.30 uur Bespreking huiswerkopdracht
 • 10.00 uur De preventiemedewerker en veranderingen. Wat is uw veranderstijl en die van uw leidinggevenden? En hoe kunt u vervolgens uw kwaliteiten het beste inzetten om veranderingen door te voeren?
 • 10.45 uur Arbo in uw school. Hoe krijgt en houdt u arbo levend binnen uw school?
 • 12.30 uur Lunch
 • 13.15 uur Het actieplan. U gaat aan de slag om arbo in uw school te implementeren.
 • 16.00 uur Afsluiting.
Na afronding van deze cursus heeft u kennis van de noodzakelijke basisinformatie om uw rol als preventiemedewerker inhoudelijk adequaat vorm te geven. Daarnaast weet u hoe u zich in uw organisatie kunt positioneren en profileren en heeft u een actieplan om binnen uw school arbo te implementeren.

Kosten en inschrijving
Deelnemen aan de cursus kost € 295. Er kunnen maximaal 14 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Op deze cursus zijn de leveringsvoorwaarden van Voion van toepassing.


De cursus is gewaardeerd met een 8,6 door de deelnemers. Alle deelnemers hebben de cursus ervaren als een plezierig interactief programma.

Enkele citaten van deelnemers:
 • Interactief delen van ervaringen.
 • Goede samenwerking tussen de docent en cursisten.
 • Duidelijke opbouw met veel kennis van zaken.
 • Er is veel aandacht besteed aan de problematiek waar men in de praktijk tegen aan loopt. En er worden handvatten aangegeven.
 • Ik kwam blanco binnen, nu kan ik helder vragen wat mijn exacte opdracht wordt/is aan mijn bestuurder. 


Inschrijven

sluit

preview