Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning

dinsdag 13 november 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning

Data:
1 november 2018, 9.00-17.30 uur, Zwolle
13 november, 9.00 – 17.30 uur, Tilburg

Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling of stijging voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget? Krijgt u te maken met een personeelsoverschot of juist een -tekort op de langere termijn? En in welke vakken, functie of graadgebied dan? Hoeveel leraren hebt u straks nodig voor bijvoorbeeld wiskunde of Engels? En welke veranderingen vinden plaats bij het ondersteunend of directiepersoneel?

Voor scholen en besturen is het van steeds groter belang om toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid (SPP) te voeren en toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Het Scenariomodel-VO is ontwikkeld om het voortgezet onderwijs hierin te ondersteunen. Onlangs is aan het Scenariomodel-VO een module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) toegevoegd. Deze SPP-module geeft u inzicht in de aanwezige en benodigde formatie per vak op bestuurs- en schoolniveau voor de komende jaren.

Deze cursus bestaat uit drie modules:

module 1: Het Scenariomodel-VO
Welke mogelijkheden heeft het Scenariomodel-VO en welke informatie levert het op voor scholen en besturen? Denk hierbij aan leerlingenprognoses en de benodigde en bekostigde formatie voor de komende jaren. U gaat eigen scenario’s maken in uw persoonlijke afgeschermde online omgeving.

module 2: De module voor strategische personeelsplanning
U leert werken met de nieuwe module voor strategische personeelsplanning. U krijgt kwantitatieve informatie voor uw strategische personeelsplanning.

module 3: SPP beleidsinstrumenten
Wat betekenen de kwantitatieve uitkomsten uit de SPP-module voor uw strategische personeelsplanning en voor het strategisch HR-beleid van scholen en besturen? U krijgt inzicht in theoretische SPP-modellen en leert succesvol beleid rondom strategische personeelsplanning op te stellen. Ook is er gelegenheid om ervaringen met collega’s uit te wisselen.

De leerdoelen in deze cursus zijn:

  • Leren werken met het Scenariomodel-VO en de SPP-module;
  • Inzicht in theoretische SPP-modellen;
  • Succesvol beleid rondom SPP opstellen en verantwoorden;
  • Onderlinge uitwisseling.

De modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. De modules volgen elkaar op wat het raadzaam maakt om module 1 te volgen voor module 2 en module 2 te volgen voor module 3. Kunt u al eigen scenario’s aanmaken in het Scenariomodel-VO of bent u een gevorderde gebruiker? Dan is de workshop Strategische personeelsplanning wellicht interessant voor u.  

Programma:
09.00 – 12.00 Module 1: Werken met het Scenariomodel-VO 
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Module 2: Werken met de SPP-module
15.00 – 15.30 Break
15.30 – 17.30 Module 3: SPP beleidsinstrumenten & collegiale uitwisseling

Aansluitend wordt u een drankje en een hapje aangeboden.

Doelgroep
P&O’ers, controllers, rectoren en bestuurders die het Scenariomodel-VO willen inzetten voor meerjaren (strategisch) HRM-beleid, zowel aan de uitvoerende als beleidsmatige kant.

Aanmelden
Deelname aan de cursus kost € 90,-- p.p. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina. Het is raadzaam dat van uw bestuur of school zowel de P&O’er alsmede iemand die de financiële functie uitvoert samen deelnemen. De cursus heeft op deze manier nog meer werking. Op deze cursus zijn de leveringsvoorwaarden van Voion van toepassing.

Incompany
Voor groepen van minimaal tien deelnemers organiseren wij de cursus ook incompany. Neem hiervoor contact op via scenariomodelvo@voion.nl en vraag naar de speciale voorwaarden.

Over het Scenariomodel-VO
Het Scenariomodel-VO is een online tool waarin u op regionaal-, bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau de basisprognoses m.b.t. het aantal leerlingen kunt vinden. Daarnaast kunt u rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke en lokale situatie. Zo krijgt u inzicht in de cijfers of prognoses rond leerlingen en weet u precies wat voor conclusies u daar aan kunt verbinden. Het Scenariomodel-VO is specifiek ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.  

Inschrijven