Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning

woensdag 5 juni 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

5 juni, 9.00-16.00 uur, Utrecht 

Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling of stijging voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget? Krijgt u te maken met een personeelsoverschot of juist een -tekort op de langere termijn? En in welke vakken, functie of graadgebied dan? Hoeveel leraren hebt u straks nodig voor bijvoorbeeld wiskunde of Engels? En welke veranderingen vinden plaats bij het ondersteunend of directiepersoneel?

Voor scholen en besturen is het van steeds groter belang om toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid (SPP) te voeren om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Het Scenariomodel-VO is ontwikkeld om het voortgezet onderwijs hierin te ondersteunen. Onlangs is aan het Scenariomodel-VO een module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) toegevoegd. Deze SPP-module geeft u inzicht in de aanwezige en benodigde formatie per vak op bestuurs- en schoolniveau voor de komende jaren. 

De leerdoelen in deze cursus zijn:
 • Leren werken met het Scenariomodel-VO en de SPP-module; 
 • Inzicht in theoretische SPP-modellen; 
 • Succesvol beleid rondom SPP opstellen en verantwoorden; 
 • Onderlinge kennisuitwisseling en het delen van ervaringen.
Programma:
 • 09.00 uur    Inloop en ontvangst
 • 09.30 uur    Opening, kennismaking en programma
 • 10.00 uur    Inleiding op strategische personeelsplanning: de invloed van de omgeving. U brengt uw eigen schoolomgeving in kaart.
 • 11.00 uur    Pauze
 • 11.15 uur    Het Scenariomodel-VO: Welke mogelijkheden heeft het Scenariomodel-VO en welke informatie levert het op voor scholen en besturen? Denk hierbij aan leerlingenprognoses en de benodigde en bekostigde formatie voor de komende jaren. U gaat eigen scenario’s maken in uw persoonlijke afgeschermde online omgeving.
 • 12.30 uur    Lunch 
 • 13.15 uur    De module strategische personeelsplanning: U leert werken met de nieuwe module voor strategische personeelsplanning. U krijgt kwantitatieve informatie voor uw strategische personeelsplanning.
 • 14.30 uur    Pauze
 • 14.45 uur    SPP beleidsinstrumenten: Wat betekenen de kwantitatieve uitkomsten uit de SPP-module voor uw strategische personeelsplanning en voor het strategisch HR-beleid van scholen en besturen? U krijgt inzicht in theoretische SPP-modellen en leert succesvol beleid rondom strategische personeelsplanning op te stellen. Ook is er gelegenheid om ervaringen met collega’s uit te wisselen.
 • 15.45 uur    Evaluatie en afsluiting
Aansluitend wordt u een drankje aangeboden.

Doelgroep
P&O’ers, controllers, rectoren en bestuurders die het Scenariomodel-VO willen inzetten voor meerjaren (strategisch) HRM-beleid, zowel aan de uitvoerende als beleidsmatige kant.

Aanmelden
Deelname aan de cursus kost € 90,-- p.p. Het is raadzaam dat van uw bestuur of school zowel de P&O’er alsmede iemand die de financiële functie uitvoert samen deelnemen. De cursus heeft op deze manier nog meer werking. Op deze cursus zijn de leveringsvoorwaarden van Voion van toepassing.

Incompany
Indien gewenst organiseren wij de cursus ook incompany. Neem hiervoor contact op via scenariomodelvo@voion.nl en vraag naar de mogelijkheden en speciale voorwaarden.


Henriëtte Harks, HR-adviseur op het Commanderij College in Gemert:
”In betrekkelijk korte tijd krijg je een goed beeld van de toekomst: hoeveel leerlingen we de komende jaren kunnen verwachten en hoeveel personeel we per vak dan meer of minder nodig hebben.”

Christiaan Kromhout, hoofd P&O op het Ichthus College in Veenendaal:
 ‘’Het Scenariomodel-VO is een tool waar je echt wat mee kunt."  

Over het Scenariomodel-VO
Het Scenariomodel-VO is een online tool waarin u op regionaal-, bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau de basisprognoses m.b.t. het aantal leerlingen kunt vinden. Daarnaast kunt u rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke en lokale situatie. Zo krijgt u inzicht in de cijfers of prognoses rond leerlingen en weet u precies wat voor conclusies u daar aan kunt verbinden. Het Scenariomodel-VO is specifiek ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.   

Inschrijven

sluit

preview