VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Kennisdelingssessie Samen werken aan behoud van starters

dinsdag 13 december 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Datum: Dinsdag 13 december 2022
Tijd: Van 14.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: online.

Door de krapte op de huidige arbeidsmarkt zijn de arbeidsvoorwaarden nog belangrijker geworden. Om startende docenten te behouden is het van belang om hen een voltijdsbaan of grote deeltijdbaan aan te bieden, blijkt uit onderzoek van Voion naar uitval van startende docenten. Als dit binnen de eigen school niet kan, dan zijn er mogelijkheden om binnen het bestuur of op regionaal niveau vacatures samen te voegen. Ook het kunnen aanbieden van (uitzicht op) een vaste aanstelling aan startende docenten is cruciaal voor het behoud van deze docenten. Welke afspraken zijn regionaal te maken om uitval startende docenten te voorkomen? Hierover gaan we tijdens deze kennisdelingssessie in dialoog met degenen die in de scholen betrokken zijn bij het ontwikkelen en verbeteren van inductiearrangementen voor starters en vertegenwoordigers van de RAP-regio’s.

Doelgroep
Schoolbestuurders, schoolleiders en hrm’ers in het voortgezet onderwijs en RAP (deel)projectleiders en andere betrokkenen bij de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) vo/mbo.

Programma

 • Inleiding
 • Begeleiding van startende leraren
  Door: Helma Oolbekkink, Lector HAN, lectoraat 'Naar een Meervoudige Professionaliteit van Leraren' en voorzitter van de VELON.
  Helma Oolbekkink heeft onderzoek gedaan naar inductietrajecten in de regio Nijmegen. Waar lopen leraren in hun beginjaren tegenaan? Wat kunnen we (beter) doen om hen een goede start te geven en voor het onderwijs te behouden? In deze sessie deelt Helma de verkregen inzichten en geeft ze adviezen hoe scholen beter werk kunnen maken van de begeleiding aan startende leraren.
 • Hoe voorkom je uitval van startende docenten?
  Door: Etienne van Nuland, Onderzoeker onderwijsarbeidsmarkt, Voion.
  Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Inzicht in deze factoren kan bijdragen aan beleid en concrete maatregelen om startende docenten te behouden. In deze sessie deelt Etienne de verkregen inzichten over hoe je uitval van startende docenten kan voorkomen.
 • Dialoog
  In breakoutrooms gaan we uiteen om inhoudelijk de discussie met elkaar te voeren over dit onderwerp op regionaal niveau en kennis te delen door middel van praktijkgerichte situaties.
 • Afronding en evaluatie

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina.

Inschrijven