VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Leergang Peoplemanagement

maandag 7 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn. Tijdens de leergang Peoplemanagement van het programma Voortgezet Leren van de VO-raad leert u hoe u daar als leidinggevende een essentiële bijdrage aan levert. Hoe stimuleert u professioneel gedrag bij leraren en lerarenteams? Hoe voert u het goede én doorlopende gesprek met medewerkers aan wie u leidinggeeft? En welke ruimte neemt u om een goede leidinggevende te zijn?

Doelgroep
Deze leergang is voor teamleiders die gesprekken voeren met leraren in de gesprekscyclus en minimaal twee jaar ervaring hebben als teamleider. Het is de bedoeling dat u betrokken bent bij de strategische beleidsontwikkeling van de school en/of van een afdeling en daar (gedeelde) verantwoordelijkheid voor draagt.

Om ervoor te zorgen dat het geleerde goed in de praktijk gebracht kan worden, is inschrijving alleen mogelijk met twee of drie deelnemers per school.

Programma
Een goede peoplemanager heeft oog voor de behoeften en drijfveren van zijn medewerkers, maar weet ook onderwijskundige en organisatiedoelstellingen te realiseren. Het programma bestaat uit vijf inhoudelijke modules en een afsluitende sessie. De volgende onderwerpen komen in deze modules aan bod:

  • U als peoplemanager
  • De context waarin u als peoplemanager functioneert
  • Persoonlijke effectiviteit en ruimte creëren voor een effectieve invulling van peoplemanagement
  • Leidinggeven aan professionals in het licht van onderwijskundige doelen
  • Het doorlopende gesprek, de gesprekscyclus en gespreksvaardigheden

Tijdens de laatste sessie presenteren deelnemers hun plan om peoplemanagement binnen de school te versterken. Het is de bedoeling dat de eindverantwoordelijk schoolleider hierbij ook aanwezig is.

Tijdens deze leergang werkt u samen met de deelnemende collega’s van uw school aan een eigen ontwikkelvraag. Jullie worden gekoppeld aan collega’s van een andere school en fungeren als ‘critical friend’ voor elkaar. Tijdens het traject denken jullie op verschillende momenten met elkaar mee over de ontwikkelvraag van jullie school, en die van de andere school.

Data

  • Maandag 7 november 2022
  • Vrijdag 25 november 2022
  • Vrijdag 16 december en zaterdag 17 december 2022 (tweedaagse)
  • Vrijdag 20 januari 2023 (middag)
  • In maart 2023 wordt de laatste bijeenkomst georganiseerd om de voortgang van de ontwikkelvraag te bespreken.

De bijeenkomsten op 7 november, 25 november en 20 januari vinden plaats bij de VO-raad in Utrecht. De bijeenkomsten op 16 en 17 december zijn in de regio Utrecht. De locatie van de laatste bijeenkomst wordt later bekend.

Kosten 
De deelnemersbijdrage is €950 (exclusief btw) per persoon.

De tweedaagse op 16 en 17 december is op een locatie met overnachtingsmogelijkheden die op eigen initiatief bij te boeken zijn.

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden via de website van de VO-raad vóór 9 juli. U kunt zich inschrijven met minimaal 2 à 3 deelnemers per school. Er zijn maximaal 25 plekken beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden >>