VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Leernetwerk Begeleiding startende leraren

donderdag 13 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op 13 oktober gaat een leernetwerk van de VO-raad van start, dat is ontwikkeld voor scholen die hun visie, beleid en programma voor de begeleiding van startende leraren willen (door)ontwikkelen of herzien. Deelnemende scholen krijgen inzicht in de manier waarop ze hun onderwijsvisie kunnen verbinden aan hun visie op de begeleiding van startende leraren. Tevens wordt er gewerkt aan de vertaling van visie naar beleid en krijgen deelnemers handvatten om het beleid te operationaliseren naar een eigen inductieprogramma.

Aanleiding voor het leernetwerk Begeleiding Startende Leraren is het feit dat schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat startende leraren een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma volgen, als onderdeel van hun strategisch personeelsbeleid. Het opleiden en begeleiden van nieuwe leraren is immers een belangrijke, maatschappelijke opdracht voor schoolbesturen en scholen. Het is ook in het belang van het behoud van de startende leraar, extra van toepassing bij he huidige lerarentekort. In dit leernetwerk ondersteunt de VO-raad scholen bij het realiseren van deze opdracht. 

Voor wie?
Het leernetwerk is geschikt voor zowel scholen waar een visie en beleid op begeleiding van startende leraren nog ontbreekt, als voor scholen die hun visie en beleid willen herzien of (door)ontwikkelen. In het programma wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fase van ontwikkeling van de individuele school. Elke school werkt aan de eigen visie op en beleid voor de begeleiding van startende leraren. Het leren van en met elkaar binnen dit leernetwerk is daarin een belangrijk middel.

Wat levert deelname op?
Aan het einde van het leernetwerk heeft u een geactualiseerde visie en beleid op de begeleiding van startende leraren en heeft u het begeleidingsplan ontworpen of herzien. U heeft handvatten om het inductiebeleid stevig te positioneren in de schoolorganisatie. 

Over het leernetwerk
Het leernetwerk wordt begeleid door Gerald Steverink, trainer en lerarenopleider aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Gerald was nauw betrokken bij het landelijke project Begeleiding Startende Leraren. De laatste paar jaar was hij projectleider van regio Nijmegen. Gerald Steverink houdt zich als trainer en procesbegeleider bezig met de professionalisering van onder andere docententeams, schoolopleiders en coaches. In deze hoedanigheid begeleidde hij eerder scholen bij visie- en beleidsvorming op de begeleiding van startende leraren.

Er sluiten regelmatig experts aan bij dit leernetwerk. Dit zijn experts op het gebied van de begeleiding van startende leraren, leidinggeven aan leren, samen opleiden en professionaliseren, en strategisch personeelsbeleid. Het leernetwerk beslaat een schooljaar. Ongeveer elke zes weken ontmoeten de deelnemers van het leernetwerk elkaar voor kennisdeling. Tussendoor werken de deelnemende scholen aan een eigen opdracht.  

Doelgroep
Vaste deelnemer aan het leernetwerk is de persoon binnen de schoolorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van BSL (een coördinerend schoolopleider, een projectleider). Per bijeenkomst vragen we andere betrokkenen uit de school om aan te sluiten, zoals een HR-adviseur, een schoolleider, een docentencoach.  

Data

De bijeenkomsten zijn steeds op donderdag van 14.00 – 17.00 en altijd live in (de omgeving van) Utrecht:   

  • 13 oktober 2022 in ‘de week van de start’ 
  • 17 november 2022 
  • 15 december 2022 
  • 2 februari 2023 
  • 9 maart 2023 
  • 20 april 2023 
  • 8 juni 2023 

Kosten
Deelname is gratis.

Aanmelden en meer informatie
Meer informatie vindt u op de site van de VO-raad. In een kennismakingsgesprek wordt verkend in welke ontwikkelfase uw school zit en wat uw leervraag is. In het leernetwerk kunt u gedifferentieerd te werk gaan – het programma wordt zoveel mogelijk toegespitst op de verschillende fasen van ontwikkeling van de deelnemende scholen.

Voor vragen over het leernetwerk kunt u contact opnemen met Pascale Lucassen,  coördinator van het leernetwerk, via pascalelucassen@vo-raad.nl.