Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs

dinsdag 11 februari 2020 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Datum: 11 februari 2020 van 9.00 tot 16.30 uur
Locatie:  centrale locatie in Nederland

Dinsdag 11 februari organiseert Voion voor de regio’s van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo de masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs. Deze Masterclass biedt de nodige verdieping op de aanpak van het lerarentekort in de regio en is een vervolg op de kennisdelingsbijeenkomst van eind september.  

Tijdens deze masterclass gaan de deelnemers interactief aan de slag met de klantreis van zij-instromers en andere doelgroepen in het onderwijs. De klantreis begint op het moment dat potentiële kandidaten beginnen na te denken over een overstap naar het onderwijs. Op welke wijze organiseer je als regionale samenwerking deze klantreis? Wat is er voor nodig? Welke onderdelen moeten er zeker vooraf doordacht zijn en hoe zorg je uiteindelijk voor een goede matching en volwaardig opleidingstraject? Wat zijn de behoeften van kandidaten, scholen en samenwerkende bedrijven?

Doelgroep
Penvoerders, projectleiders en -uitvoerders van de RAL-aanvragen VO/MBO (subsidie Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW), HRM'ers uit de RAL-regio's en lerarenopleiders. Ook projectleiders en -medewerkers van schoolbesturen in het vo en mbo die gebruik willen maken van de nieuwe subsidieregeling of aan willen sluiten bij de bestaande regio’s zijn welkom.

Programma      
9.00 uur      Inloop met koffie en thee  
9.30 uur           De klantreis van de zij-instromers
Marjolijn de Kroon, projectleider bij Utrecht Leert en De Rode Loper Den Haag neemt u mee in de klantreis van de zij-instromer. De oriëntatiefase, snuffelen binnen het onderwijs, het opleidingstraject en de daarbij behorende subsidiemogelijkheden, speeddaten en matching van kandidaat en school/vacature.  
11.30 uur    De match
Arend Jan Zwarteveen, hogeschool Windesheim en mede-ontwikkelaar cursus 'Zin in Lesgeven” over de opgedane ervaringen met zij-instromers in zijn traject en de samenwerking met het bedrijfsleven. Op welke wijze kunnen we mensen die de stap naar onderwijs overwegen ondersteunen in het keuzeproces voor het leraarschap?    
13.00 uur      Lunchpauze
13.30 uur   De Hybride docent
Marius Bilkes (MSc, MA), initiatiefnemer Expertisecentrum Hybride Docent. Marius Bilkes is door het traineeship ‘Eerst de Klas’ in aanraking gekomen met en gegrepen door het onderwijs. Tijdens (en na) dit traineeship heeft hij gewerkt als docent en zijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Samen met Kees van der Velden is Marius initiatiefnemer van het Expertisecentrum Hybride Docent. Een initiatief dat het combineren van lesgeven met werken buiten het onderwijs stimuleert. Daarnaast is hij betrokken bij een groot aantal projecten die te maken hebben met ‘werken in het onderwijs’.
15.45 uur     Evaluatie en afronding
16.00 uur   Netwerkborrel en de mogelijkheid om met de regioadviseurs van Voion te sparren over de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten. 
16:30   Einde
   
Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.  

Annuleren
Indien u onverhoopt toch niet kunt deelnemen, verzoeken wij u dit vóór 31 januari 2020 te mailen naar info@voion.nl. Indien u zich na 31 januari afmeldt, wordt een vergoeding (voor administratie, catering- en locatiekosten) van € 35,- in rekening gebracht.  

Deze masterclass is de tweede in een reeks die Voion organiseert. In het voorjaar van 2020 willen we nog een aantal andere masterclasses organiseren, o.a.:
  • Masterclass professionaliseren, oriënteren, opleiden en begeleiden
  • Masterclass innovatie en anders organiseren
Interesse? Laat ons weten waar u behoefte aan heeft! Stuur een e-mail naar info@voion.nl o.v.v. Masterclasses. Wij sturen u informatie over het programma van de volgende masterclass en de data zodra deze bekend zijn.

Inschrijven