Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Masterclasses Regionale aanpak lerarentekort

woensdag 27 november 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Datum: 27 november 2019 van 9.00 tot 16.30 uur
Locatie: Meet-in-office, de Bleek 13 in Woerden

Woensdag 27 november organiseert Voion voor de toegekende subsidieaanvragen van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo masterclasses Regionale aanpak lerarentekort. Deze masterclasses bieden de nodige verdieping op de aanpak van het lerarentekort in de regio en is een vervolg op de kennisdelingsbijeenkomst van eind september.  

We starten met een plenaire inleiding waarbij we een kijkje krijgen in de keuken van de sector Zorg en welzijn. Zowel de zorg als het onderwijs hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Voor beide sectoren is een actieprogramma opgesteld en is een regionale aanpak het uitgangspunt. Wat kan het onderwijs leren van de regionale aanpak van tekorten in deze sector? Geert Jan Buisman, plv. Afdelingshoofd arbeidsmarkt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en David Huizing van de Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt en Regio+/RAAT verzorgen deze inleiding.

Daarna volgt een verdieping op het thema regionale samenwerking en regionale mobiliteitsvorming:

Masterclass Regionale samenwerking en regionale mobiliteitsvorming (RMC)  

Samenwerken in de regio is misschien wel de enige manier om de uitdagingen rondom het lerarentekort en andere regionale arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Of dat nu is langs de lijn van regionale mobiliteitscentra met collegascholen, met lerarenopleiders of met het bedrijfsleven om het hybride docentschap mogelijk te maken, regionale samenwerking is hard nodig. Deze masterclass biedt een verdieping op de volgende onderwerpen:

Bouwstenen van het werken in netwerken: door Esther Klaster“
Het lerarentekort succesvol aanpakken kan niemand in zijn eentje. Van samenwerking met lerarenopleiders tot regionale mobiliteitscentra met collegascholen, regionale samenwerking is hard nodig. In deze werksessie neemt Esther Klaster u mee in de volgende bouwstenen van het samenwerken in netwerken.
  • De actoren: wie doen er mee?
  • De identiteit: wat verbindt deze partijen?
  • De ambities: wat doen wie met elkaar?
  • Het fundament: hoe geven we het vorm?  
Aan de hand van een werkblad kijkt u door de bril van deze bouwstenen naar uw eigen regionale netwerk. U gaat naar huis met een scherper inzicht in waar uw netwerk nu staat, waar de uitdagingen liggen en wat een goede volgende stap kan zijn om het netwerk verder te brengen.”  

Esther Klaster werkt als adviseur bij Common Eye, een adviesbureau gespecialiseerd in samenwerking in netwerken en partnerschappen. Zij promoveerde op een onderzoek naar regionale netwerken rond onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken. Als adviseur helpt zij organisaties die samen complexe vraagstukken in onder meer het onderwijs oppakken om effectiever samen te werken.

Regionale Mobiliteitsvorming in het vo, hoe doe je dat. Ervaringen uit het primair onderwijs door Paul Jetten
Paul Jetten is directeur van Centrum Personeel Voorziening Ingenium. Een regionaal transfercenter (RTC) in het primair onderwijs waar alle scholenkoepels uit het Land van Cuijk, kop van Limburg, Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal bij aangesloten zijn. In een regionaal transfercentrum (RTC) werken schoolbesturen uit het primair onderwijs regionaal met elkaar samen voor een duurzame en evenwichtige arbeidsmarkt. Vanuit een RTC organiseren de schoolbesturen samen verschillende activiteiten om werkgelegenheid te behouden, mobiliteit te stimuleren en instroom van jonge leerkrachten te faciliteren. Regionale mobiliteitsvorming in de vorm van een RMC, vergelijkbaar met RTC in PO, is nog geen gemeengoed. Wat kan het VO leren op dit vlak van het PO?

Doelgroep
Penvoerders van de RAL-aanvragen (subsidie Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW) en betrokken projectleiders en -medewerkers van  schoolbesturen in het vo en mbo.

Programma
9.00 uur Inloop met koffie en thee
9.30 uur Welkom
9.35 uur Wat kan het onderwijs leren van de regionale aanpak van tekorten in de sector Zorg en Welzijn
10.30 uur Start masterclass Regionale samenwerking: Bouwstenen van het werken in netwerken
12.45 uur Lunch
13.30 uur Vervolg masterclass Regionale samenwerking: Regionale Mobiliteitsvorming in het vo
15.45 uur Netwerken, naborrelen en nieuwe subsidieregeling
Tijdens deze borrel geven wij nog een korte presentatie over hoe de nieuwe subsidieregeling er mogelijk komt uit te zien. U kunt dan alvast aan de slag met nieuwe ideeën en mogelijke uitbreiding van de samenwerking in uw regio.
Heeft u nog vragen over uw subsidieaanvraag, bijvoorbeeld over de verantwoording etc. en de aanpak in uw regio? De regio-adviseurs van Voion zijn aanwezig voor uw vragen.
16.30 uur einde

Aanmelden
Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze pagina.

NB Deze masterclass is de eerste in een reeks die Voion zal organiseren. In het voorjaar van 2020 willen we nog een aantal andere masterclasses organiseren, o.a.:
  • Masterclass professionaliseren, oriënteren, opleiden en begeleiden
  • Masterclass zij-instroom en andere nieuwe doelgroepen: de klantreis 
  • Masterclass innovatie en anders organiseren
Interesse? Laat ons weten waar u behoefte aan heeft! Stuur een e-mail naar info@voion.nl o.v.v. Masterclasses. Wij sturen u informatie over het programma van de volgende masterclass en de data zodra deze bekend zijn.

Inschrijven