Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Masterclasses Regionale Aanpak Lerarentekort

woensdag 27 november 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Datum: 27 november 2019 van 9.30 tot 16 uur
Locatie: nog niet bekend (centraal in Nederland)

Op 25 september organiseerde Voion een kennisdelingsbijeenkomst over de regionale aanpak van het lerarentekort met aanvragers van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. In vervolg hierop organiseert Voion masterclasses met inhoudsdeskundigen die dieper ingaan op de thema’s van de kennisdelingsbijeenkomst. 

Doelgroep 
Projectleiders van de RAL-aanvragen en schoolbesturen in het vo en mbo en andere partijen die betrokken zijn bij de regionale aanpak van het lerarentekort.

Thema's
De masterclasses gaan dieper in op de volgende thema's:
  • Regionale mobiliteitscentra
  • Zij-instroom, hybride docentschap, nieuwe doelgroepen voor het onderwijs
  • Innovatie en anders organiseren
  • Opleiden en professionaliseren
Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Aanmelden
Deelname is gratis. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze pagina.

Inschrijven