Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Netwerk banenafspraak/participatiewet

dinsdag 25 september 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

De bijeenkomsten vinden plaats op:
  • dinsdag 25 september van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie VO-raad, Utrecht.
  • donderdag 15 november van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie VO-raad, Utrecht.

Scholen die zich actief inzetten bij het realiseren van vaste banen voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak, kunnen zich aanmelden voor het netwerk banenafspraak/participatiewet.

Het netwerk is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de banenafspraak zoals directieleden, rectoren en/of HRM-medewerkers en heeft als doel om de deelnemers van kennis te voorzien zodat er banen gerealiseerd kunnen worden en dat het netwerk ook na de bijeenkomsten elkaar kan ondersteunen.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 25 september wordt ingegaan op het creëren van banen, hoe moet ik de contracten met deze groep werknemers organiseren en wat zijn eigenlijk de financiële regelingen waar ik als werkgever gebruik van kan maken. Natuurlijk komen de banenafspraak en de quotumregeling ook aan bod.

Afhankelijk van de vraag wordt in de vervolgbijeenkomst op 15 november aandacht besteed aan samenwerking met vso/pro, genereren van draagvlak, kosten en baten, het organiseren van de begeleiding en door u zelf geagendeerde onderwerpen. Tijdens deze bijeenkomst zal UWV een masterclass verzorgen.

Organisatie
De organisatie is in handen van de VO-raad en Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs. Op de bijeenkomsten zullen deskundigen van onder meer UWV, WSP en praktijkvoorbeelden u voorzien van praktisch toepasbare kennis.

Aanmelden en kosten
Deelnemers kunnen zich kosteloos aanmelden via het online formulier op de site van de VO-raad.
Als u zich aanmeldt wordt u verwacht bij beide bijeenkomsten.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gemma Hufen of Arjan van der Borst

VO-raad 
Gemma Hufen
gemmahufen@vo-raad.nl
06-31780465

Voion
Arjan van der Borst
a.vanderborst@caop.nl
06-20542358