Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

PMR-netwerkbijeenkomst Groningen

donderdag 18 oktober 2018 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Datum: 18 oktober 2018
Locatie: Ubbo Emmius Praktijkonderwijs, Gelderselaan 1, Stadskanaal
Organisatie: PMR-netwerk Groningen van de AOb

Er is een nieuwe cao! Een die mogelijk bij kan dragen aan het verminderen van de werkdruk voor docenten. Geen kant en klaar pakket afspraken maar een cao met een opdracht! Een opdracht die bestuurders, directies en docenten nadrukkelijk uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan om samen te zoeken naar manieren om de wekelijkse lestaak voor docenten te verlagen. Binnen dit proces heeft de MR een sleutelrol.

Tijdens de bijeenkomst verdiept u samen met uw pmr-collega’s in de mogelijkheden, kansen en risico’s die de nieuwe cao met zich mee brengt. Dit programmaonderdeel wordt verzorgd door Rob Hommen van Voion. Rob is werkzaam als adviseur onderwijs, gespecialiseerd in ontwikkelingsbeleid gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

Programma
12.00 – 13.00 uur    Ontvangst met lunch
13.00 – 13.10 uur    Opening en inleiding
13.10 – 14.45 uur    Verlaging van de werkdruk van docenten dankzij de nieuwe cao.
14.45 – 15.00 uur    Pauze
15.00 – 15.45 uur    Actuele ontwikkelingen, discussie over ingebrachte punten en delen van positieve ervaringen
15.45 – 16.00 uur    Plannen volgende bijeenkomst, rondvraag en afsluiting

Doelgroep
PMR-leden van VO-scholennetwerk Groningen

Aanmelden
U kunt zich tot maandag 8 oktober a.s. aanmelden via het volgende e-mailadres: ljapchen@aob.nl.

Kosten
Medezeggenschapsraden in het bezit van een AOb MR-service-abonnement kunnen gratis deelnemen; zonder zo’n abonnement zijn de kosten €100 per school.