VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

RAP-kennisdelingsbijeenkomst Regionale samenwerking en SPP

woensdag 9 december 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Met één druk op de knop

Datum en tijd: 9 december van 15:00 uur - 17:00 uur
Plaats: online via Microsoft Teams

Uit de vele reacties die naar voren komen uit o.a. de kennisdelingsbijeenkomsten en de voortgangsgesprekken blijkt dat (regionale) strategische personeelsplanning in veel regio’s nog in de kinderschoenen staat. Echter, als scholen, besturen en (samenwerkende) regio’s in staat zijn om een goed beeld van de vakken of functies te maken waarbij op middellange termijn een tekort of juist een overschot ontstaat, dan kunnen beter gefundeerde (regionale) wervingskeuzes worden gemaakt.

Wat is nodig om een succesvolle aanpak in de regio tot stand te brengen? Zit de belemmering in de diverse instrumenten op dit gebied of in de onderlinge bestuurlijke afstemming en het bij elkaar in de keuken mogen kijken? ‘Met één druk op de knop kan een verandering tot stand worden gebracht’. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Welke ondersteuning kan Voion bieden om tot implementatie van regio SPP tot komen? Waar is behoefte aan? Welke rol wil de (deel)projectleider of themahouder in de regio op dit gebied zelf nemen? Hierover gaan we graag in dialoog. Na afloop van deze bijeenkomst zijn concrete afspraken over een vervolg gemaakt, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in zijn of haar regio en tegelijkertijd samen!

Voor wie?
Deze online bijeenkomst is bedoeld voor de (deel)projectleiders en betrokken medewerkers en schoolbestuurders bij dit thema, van de RAP-regio’s in het vo en mbo. Heeft u vragen of heeft u succesvolle ervaringen met dit thema? U bent van harte welkom.

Aanmelden
Projectleiders bij de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten en betrokken medewerkers hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst.