VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

RAP-kennisdelingssessie Regionaal Loket 2.0

woensdag 26 januari 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Datum: 26 januari 2022 van 14.30 tot 16.30 uur
Locatie: Online via Teams

Begin november 2021 is met een zevental diverse en vooruitstrevende regionale loketten gekeken naar hun aanpak wat betreft instroom, mobiliteit en professionalisering. Zij zijn bezig met een doorontwikkeling waarbij het loket een matchingsfunctie vervult om vraag en aanbod (beter) op elkaar af te stemmen en de regionale mobiliteit te bevorderen.

Tijdens de RAP-kennisdelingssessie wordt stilgestaan bij de aanpak van deze ‘voorlopers’. Zij vertellen hoe zij van een loketfunctie 1.0 naar een loketfunctie 2.0 toewerken.

Doelgroep
Projectleiders van de RAP-regio’s vo/mbo en de betrokken project- en beleidsmedewerkers bij de regionale loketten in de RAP-regio's. 

Programma
Tijdens deze sessie gaan we dieper in op:

  • Bestuur-stuurgroep-projectgroep opdracht en nieuwkomers erbij betrekken
  • Inrichtingsmogelijkheden/functionaliteiten van het loket
  • Samenwerkingsvormen in en achter het loket
  • Strategische communicatie plannen en uitvoeren

Save the date
De RAP-regio’s hebben een uitnodiging ontvangen. Reserveert u alvast 26 januari van 14.30 tot 16.30 uur in uw agenda?