VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

RAP-sessie Mayonaise maken: een recept voor bestuurders rondom RAP samenwerking in de regio

donderdag 15 september 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Save the date:
Donderdagmiddag 15 september Sessie Mayonaise maken: Een recept voor bestuurders rondom RAP samenwerking in de regio
Tijdstip: van 12.30 tot 17.00 uur, inloop met broodjes
Locatie: in het midden van het land (exacte locatie wordt nog bepaald)

Tijdens het landelijk online kennisevent in juni 2021 over ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’ nam Patrick Kenis ons kort mee in het erkennen en herkennen van het belang van organisatienetwerken. Het personeelstekorten en - overschotten kun je niet als individueel schoolbestuur oplossen. Kenis benadrukte dat bij het oplossen van complexe, ‘taaie’ vraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt niet vanuit het eigen belang gedacht moet worden, maar vanuit het belang van het organisatienetwerk. Dat vraagt om een andere aanpak en om andere rollen, denk aan uitvoering, besluitvorming en governance.

Programma
Met het oog op een landelijk dekkend netwerk van educatieve regio’s worden bestuurders (en projectleiders) uitgedaagd sturing te geven aan een organisatienetwerk. Wat komt hierbij kijken? Welke leidende principes zijn van toepassing? Waarom pakt de mayonaise soms en waarom pakt deze soms niet? Wat is het juiste recept voor regionale samenwerking op de onderwijsarbeidsmarkt.

Onder leiding van één of meer experts wordt de verdieping gezocht.

Doelgroep
Projectleiders, schoolbestuurders vo en stuurgroepleden binnen de RAP vo/mbo.

Reserveer deze bijeenkomst vast in uw agenda!