VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Regionale bijeenkomst Tekortvakken: kansrijke initiatieven en aanpakken (21 oktober)

woensdag 21 oktober 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Datum en tijd:
21 oktober 14:00 uur - 15:30 uur: regio Noordwest
21 oktober 16:00 uur - 17:30 uur: regio Noord

(NB op 14 oktober vindt deze bijeenkomst plaats voor regio Midden en regio Zuid)

Locatie: Online via Teams

Inleiding
Ter ondersteuning van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) organiseert Voion diverse online kennisdelingen die aansluiten bij de ontwikkelingen rondom de aanpak van de tekorten. In deze online sessies ligt de focus op de aanpak van de tekortvakken die zowel in het voortgezet onderwijs alsook in het mbo toepasbaar is.

In het schooljaar 2019-2020 hebben de procesregisseurs tekortvakken vo in opdracht van het ministerie van OCW een viertal kansrijke initiatieven in samenwerking met het veld aangejaagd, verdiept en verbreed. Met in ieder initiatief een andere doelgroep. Wij delen deze kansrijke initiatieven met de regionale samenwerkingen. Initiatieven zijn makkelijk overdraagbaar naar de regio’s, schoolbesturen, scholen en opleidingen.

Doelgroep
Schoolleiders, HRM, projectleiders, lerarenopleiders en beleidsmedewerkers betrokken binnen de Regionale Aanpak Personeelstekorten vo en mbo.

Programma
Hoe kunnen deze kansrijke initiatieven en de geleerde lessen ingepast worden in de regionale samenwerking? Wat heb je hiervoor nodig binnen de regionale samenwerking?

  • Samenwerking met beroepsvereniging. Voor de tekortvakken scheikunde, moderne vreemde talen, wiskunde en natuurkunde de samenwerking met de beroepsverenigingen van Chemici, tolk vertalers en ingenieurs.
  • Van ingenieur naar docent. Studenten HBO technische faculteit de educatieve minor en aansluiting op de kopopleiding.
  • Van overschot naar tekort. Bevoegde docenten in overschotvakken werven voor een opleidingstraject in een tekortvak.
  • Leerlijn JuniorPAL naar PAL naar docent. Inzetten van Persoonlijk Leraar Ondersteuners in alfa, bèta en gamma vakken en de koppeling naar de kopopleiding.

Het doel van deze bovenregionale interactieve sessie is niet alleen leren van deze kansrijke initiatieven, maar ook de koppeling maken hoe deze initiatieven de arbeidsmarktproblematiek van de tekorten kunnen helpen aanpakken.

Deze sessies worden begeleid door de procesregisseurs tekortvakken lerarentekort vo van CAOP.

Aanmelden
Projectleiders en betrokken schoolbestuurders en uitvoerders bij de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten in de regio’s ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Heeft u geen uitnodiging ontvangen stuur dan een e-mail naar info@voion.nl