Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Themabijeenkomst Arbobeleid(splan); kan dat bijdragen aan een vitale en energieke school?

dinsdag 25 september 2018 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

25-09-2018, 13.00-16.30 uur, Dominicanen Klooster Zwolle

De Handreiking Arbobeleid(splan) richt zich op het realiseren van veilig en gezond werk, mag het iets ambitieuzer?

“Meer kinderen die voor ons kiezen, betere doorstroom- en slagingspercentages en bovenal die energieke vibe in de school.” Zo kan het ook. Onbereikbaar? Nee, niet als we energielekken dichten en als we aandacht besteden aan wat ons drijft. 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we gezamenlijk onderzoeken of ‘arbo’ meer kan zijn dan een hygiënefactor en hopelijk ontdekken dat een slim ingestoken arbobeleidsplan kan bijdragen aan een vitale en energieke school.

Doelgroep
Dit programma is bedoeld voor iedereen die in de school een taak heeft of een functie vervult gericht op het ondersteunen van het primair proces:
• het schoolbestuur als werkgever
• de schoolleiding als (lijn)verantwoordelijke
• de P(G)MR vanwege
• overige medewerkers met advies- en uitvoerende taken: P&O'ers, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers.

Programma
Tijdens de themabijeenkomst besteden we aandacht  aan:
• (formuleren van) doelstellingen en inhoud van het arbobeleid;
• organiseren van arbozorg
• implementatie en het
• evalueren van de opbrengsten.

Na een min of meer theoretische beschouwing van de school als arbeidsorganisatie, besteden we aandacht aan de praktische kant. Wat zijn ervaringen met implementatie van beleid? Top-down, bottom- up en in co-creatie. Kortom leiderschaps- en arbeidsgedrag.

Na dit dagdeel heeft u geproefd van verschillende invalshoeken van waaruit u naar uw schoolorganisatie en collega’s kan kijken. Dat betekent mogelijk iets voor de manier waarop u naar o.a. de bedoeling, rollen, functies en samenwerking etc. in de school kijkt. En dat heeft ongetwijfeld effect op uw handelingsperspectieven.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Deelname is gratis!  

Inschrijven