Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Themabijeenkomst Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs

vrijdag 21 juni 2019 | Loopbaan & professionalisering

21 juni, 9.30 - 13.00 uur, Koningsbergerstraat 9 Utrecht

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen beide partijen (ho & po/vo/mbo) samen. Meer flexibel ingerichte lerarenopleidingen sluiten goed aan bij meer flexibel ingericht onderwijs. De docent ontwikkelt dan immers niet alleen competenties die nodig zijn voor flexibel onderwijs, maar heeft zelf ervaren wat het betekent om een flexibel onderwijsprogramma te doorlopen. Op 21 juni organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een bijeenkomst over dit thema waarin er expertise en ervaringen met elkaar worden gedeeld. Wees welkom en laat u inspireren!

Tijdens de bijeenkomst wordt er in gegaan op de volgende vraagstukken:

  • Wat vraagt flexibel onderwijs van de lerarenopleidingen en van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in partnerschappen Samen Opleiden?
  • Wat betekent flexibilisering voor het gezamenlijk ontwikkelen van curriculum door lerarenopleidingen en scholen?
  • Welke consequenties heeft flexibilisering voor de uitvoering van samen opleiden op de werkplek?
  • Op welke manier bereiden we leraren (middels Samen Opleiden) voor op flexibel onderwijs?
  • Op welke wijze kan flexibilisering van het opleiden van leraren daar een bijdrage aan leveren?

Programma

  • Een bijdrage van Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijs (UU) en betrokken bij diverse partnerschappen Samen Opleiden. Van Tartwijk gaat in op ontwikkelingen richting meer flexibel onderwijs aan de universitaire lerarenopleidingen en de betekenis voor partnerschappen Samen Opleiden.
  • Voorbeelden uit de praktijk, onder meer vanuit aspirant-opleidingsschool Zutphen, de pilot ‘Leraar/coach gepersonaliseerd leren’ van de HU, en de HU Pabo.

Naast inspirerende bijdragen van de sprekers is er ruimschoots gelegenheid voor interactie. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op het perspectief van zowel studenten, schoolleiders, lerarenopleiders als partnerschappen. Deelnemers nodigen we van harte uit om met een duo vanuit de school én lerarenopleiding naar de bijeenkomst te komen.

Doelgroep
directeuren, schoolleiders, teamleiders, coördinatoren van partnerschappen Samen Opleiden, schoolopleiders, instituutsopleiders en andere betrokkenen die zich bezig houden met of interesse hebben in flexibele lerarenopleidingen en flexibel onderwijs. De bijeenkomst is gericht op het po, vo en mbo.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst wordt u aangeboden door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. In samenwerking met het programma Voortgezet Leren van de VO-raad.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website van Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

sluit

preview