VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Training strategisch HRM voor HR-medewerkers en -adviseurs

dinsdag 12 oktober 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Hoe vertaalt u de schoolambities naar effectief en waardevol HR-beleid? Welke instrumenten en modellen kunt u hiervoor inzetten? En wat is uw rol als HR-medewerker of -adviseur in dit proces? Deze vragen worden beantwoord in de training Strategisch HRM voor HR-medewerkers en -adviseurs van de VO-raad. Alles wat u leert, kunt u direct in de praktijk brengen op uw school. 

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor HR-medewerkers en -adviseurs in het voortgezet onderwijs.

Inhoud
De training bestaat uit drie lesdagen, coaching en praktijkopdrachten. U bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. U leert aan de hand van het AMO-model wat strategisch HRM inhoudt, welke rol u als HR-medewerker hebt en hoe u de HR-plannen (verder) kunt realiseren. De lesdagen worden verzorgd door experts van Berenschot.

Na elke lesdag heeft u een telefonische afspraak met een coach van Berenschot. Deze coach helpt u verder met de lesstof en met uw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast maakt u na elke lesdag een praktijkopdracht: u toetst op school wat u in de les hebt bedacht. Dit zorgt voor extra verdieping en een directe link met de praktijk. Het is waardevol om uw schoolleider en/of bestuurder zoveel mogelijk te betrekken bij de training en de opbrengsten met hen te delen. Dit versterkt het draagvlak voor uw plannen.

Data

  • Dinsdag 12 oktober
  • Dinsdag 16 november
  • Dinsdag 14 december

Kosten en aanmelden
De deelnemersbijdrage is €500 exclusief BTW per persoon. U ontvangt een reader met het lesmateriaal en opdrachten. Meld u aan voor de training strategisch HRM voor HR-medewerkers en -adviseurs via het aanmeldformulier van de VO-raad.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze training? Bekijk de website voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030232 48 80.