VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

Verdiepingssessies: RAP op stoom vo/mbo; Hoe staat het nu met?

woensdag 21 april 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Datum: 21 april 2021
Locatie: online

De tijdstippen per regio:
Regio Noord van 09:00 - 10:30 uur
Regio Noord-West van 11:00 - 12:30 uur
Regio Midden van 13:30 - 15:00 uur
Regio Zuid van 15:30 - 17:00 uur

Doelgroep: (deel)projectleider of penvoerder RAP
Gespreksleiders: Hans Schwartz en Jack de Bruin

Na de succesvolle bijeenkomst ‘RAP van start in vo/mbo’ in 2020 organiseren we wederom in clusters van regio’s verdiepingssessies over de regionale aanpak. Daarin wisselen we ervaringen uit en zoeken we naar antwoorden voor actuele vraagstukken op de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt. De te bespreken thema’s bepalen we zoveel mogelijk aan de hand van uw input (vraaggestuurd). Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen, het begeleiden van zij-instromers, het ontwikkelen van een regionaal wervingsprofiel en behoud van personeel. Ook willen we resultaten delen en met elkaar de verdieping zoeken rondom eerder besproken thema’s. 

Aanmelden
De (deel)projectleiders en penvoerders RAP hebben een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. In de e-mail staat een aanmeldlink.