VOION Haganum 2506 2Header14

Agenda

VO-congres 2022: Samen werken aan de toekomst van ons onderwijs

woensdag 23 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Datum: woensdag 23 november 2022
Tijd: van 10:00 tot 16:30 uur
Locatie: Beatrix Theater, Utrecht.

Door een brand in het congrescentrum NBC kon het VO-congres georganiseerd door de VO-raad op 22 september niet doorgaan. Er is een nieuwe locatie en datum gevonden. Het VO-congres vindt nu plaats op woensdag 23 november 2022 in Utrecht.

Tijdens het VO-congres gaat u met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijs.
Deze dag staat in het teken van de uitwisseling van ervaringen en goede voorbeelden en het zoeken naar oplossingen voor zaken waar het veld tegenaan loopt - in de scholen, in de rol als schoolleider of bestuurder, of in gesprek met politiek en samenleving.

Programma
Er vinden diverse workshops plaats, onder andere over hoe je leerlingen betrekt bij schoolontwikkeling, later selecteren in de praktijk, leren van de Nieuwe Leerweg, de toekomst van het examen en goed zorgen voor je team. Er zijn ook lezingen van verschillende sprekers. Bekijk het volledige programma op de website van de VO-raad >>

Workshop Voion en LOB Lerarentekort: vissen in eigen vijver
Onderzoek naar de doorstroom van vo-scholieren naar lerarenopleidingen (ResearchNed, 2022) levert tips en aanbevelingen op voor iedereen die zich binnen lerarenopleidingen, scholen en regio’s inzet om het lerarentekort terug te dringen. Op welke wijze kan de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) binnen de scholen, besturen en het RAP-samenwerkingsverband een positieve bijdrage leveren aan het verhogen van de instroom aan de lerarenopleidingen? En hoe zorg je voor een goed en praktisch loopbaanontwikkelingsprogramma voor leerlingen in je school, met voldoende aandacht voor kansrijke sectoren?

Voion en Expertisepunt LOB gaan in een interactieve workshop de dialoog aan met schoolleiders, bestuurders en andere betrokkenen op dit thema, om de route van de vo-scholier naar de lerarenopleiding zichtbaar te maken. Aan de hand van inspirerende praktijkverhalen vanuit Voion en Expertisepunt LOB rondom de aanpak van samenwerkende scholen en de inzet van studenten en high potentials voor de klas, krijgen de deelnemers tips en handreikingen om vanuit de visie van de school een duurzaam en praktijkgericht LOB-programma met oog voor kansrijke sectoren in te zetten en zo te vissen in eigen vijver. En dat loont!

Voion stand
Voion stimuleert scholen om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Wilt u in uw school de deeltijdfactor bespreekbaar maken? Of bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud intensiveren? Kom naar onze stand om te informeren naar deze pilots van het Innovatielab!

Daarnaast zijn onze adviseurs aanwezig om uw vragen te beantwoorden over strategische personeelsplanning en de Regionale Aanpak Personeelstekorten. Ook voor kennis en inspiratie over duurzame inzetbaarheid, werkdruk, sociale veiligheid en een veilige werkomgeving kunt u bij ons terecht.

Inschrijven en meer informatie
De kosten voor het VO-congres bedragen eenmalig € 170,22 (excl. btw) per persoon. Vanaf eind deze week kunt u zich via de website van de VO-raad aanmelden voor het VO-congres op 23 november. Iedereen die zich al had aangemeld voor het congres op 22 september, ontvangt per mail een nieuwe uitnodiging.