Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Agenda

Workshop Strategische personeelsplanning

donderdag 4 oktober 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Datum: 4 oktober 2018, 12.30-17.30 uur, Zwolle

Krijgt u te maken met een personeelsoverschot of juist een -tekort op de langere termijn? En in welke vakken, functie of graadgebied dan? Hoeveel leraren hebt u straks nodig voor bijvoorbeeld wiskunde of Engels? En welke veranderingen vinden plaats bij het ondersteunend of directiepersoneel?

Voor scholen en besturen is het van steeds groter belang om toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid (SPP) te voeren en toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Het Scenariomodel-VO  is ontwikkeld om het voortgezet onderwijs hierin te ondersteunen. Onlangs is aan het Scenariomodel-VO een module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) toegevoegd. Deze SPP-module geeft u inzicht in de aanwezige en benodigde formatie per vak op bestuurs- en schoolniveau voor de komende jaren.

In het eerste deel van de workshop Strategische personeelsplanning leert u werken met de nieuwe SPP-module in het Scenariomodel-VO en gaan we in op welke (kwantitatieve) informatie het voor scholen en besturen oplevert. In het tweede deel leert u vervolgens beleidsinstrumenten toe te passen op de uitkomsten van de SPP-module. Zodat u tijdig kunt anticiperen op de verwachte personele behoefte.

De leerdoelen in deze cursus zijn:
• Leren werken met de SPP-module in het Scenariomodel-VO;
• Inzicht in theoretische SPP-modellen;
• Succesvol beleid rondom SPP opstellen en verantwoorden;
• Onderlinge uitwisseling.

Programma:
12.30 – 13.00  Inloop met broodjes
13.00 – 15.00  SPP in digitale omgeving
15.00 – 15.30  Pauze
15.30 – 17.30  SPP beleidsinstrumenten & collegiale uitwisseling

Aansluitend wordt u een drankje en een hapje aangeboden.

Doelgroep
P&O’ers, controllers, rectoren en bestuurders die het Scenariomodel-VO willen inzetten voor meerjaren (strategisch) HRM-beleid. Het is de bedoeling dat u weet hoe u eigen scenario’s aanmaakt in het Scenariomodel-VO en een gevorderde gebruiker bent. Bent u dat nog niet, dan is de cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning wellicht interessant voor u. Deze workshop heeft hetzelfde programma aangevuld met een module Scenariomodel-VO.    

Aanmelden
Deelname aan de workshop kost € 90,-- p.p. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op deze pagina. Het is raadzaam dat van uw bestuur of school zowel de P&O’er alsmede iemand die de financiële functie uitvoert samen deelnemen. De workshop heeft op deze manier nog meer werking. Op deze workshop zijn de leveringsvoorwaarden van Voion van toepassing.

Incompany
Voor groepen van minimaal tien deelnemers organiseren wij de workshop ook incompany. Neem hiervoor contact op via scenariomodelvo@voion.nl en vraag naar de speciale voorwaarden.

Over de SPP-module
Voion heeft het Scenariomodel-VO onlangs uitgebreid met een module voor strategische personeelsplanning (SPP-module). Met deze module krijgen scholen inzicht in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren. De module maakt, op basis van door u aangeleverde gegevens, drie berekeningen:

  1. Aanbod: aanwezige formatie op basis van de verwachte pensionering van medewerkers en uitstroom van medewerkers met een tijdelijk contract;
  2. Vraag: benodigde formatie op basis van de leerlingenprognose.
  3. Een vergelijking tussen de eerste twee berekeningen: is er sprake van over- of ondercapaciteit?

Inschrijven

sluit

preview