VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Te aardig tijdens verzuimgesprekken

dinsdag 20 november 2012 | Veilig en vitaal werken

‘Liefdevol confronterend’, zo noemt Bertien Hoek de verzuimgesprekken die thans gevoerd worden op Praktijkonderwijs (PRO) Almere. Bertien Hoek is sinds 1994 directeur van Pro Almere; als praktijkschool een van de grootste in zijn soort. Een school bedoeld voor leerlingen die minder makkelijk met theorie uit de voeten kunnen, zoals op de website wordt geformuleerd. Aan alles wat je kunt tegenkomen in de praktijk van het wonen, werken en de vrije tijd, besteden scholen voor praktijkonderwijs aandacht.

In het onderwijs heerst de cultuur ‘zorgen voor elkaar’. Als iemand zich ziek meldde dan was hij ziek. Dat was verder geen issue. Het werd zonder meer geaccepteerd, ‘waardoor de verzuimende werknemer als het ware achterover kon leunen’, aldus Bertien Hoek.

Tijdens een team-twee-daagse gaf de schoolleiding aan de medewerkers te kennen dat de verzuimcijfers omlaag moesten. Dat de aanpak van verzuim zou worden gewijzigd. Door het vertonen van de Tegenlicht-documentaire ‘Maak me beter’ en het presenteren van een plan van aanpak kregen de medewerkers meer informatie over verzuim en de geplande nieuwe aanpak. Uit deze documentaire leerde men dat ongeveer 70% van het totale ziekteverzuim wordt gerekend tot het zogenaamde grijs verzuim. Hiervan is het kenmerk dat bij een vergelijkbare aandoening de ene werknemer aan de slag blijft, terwijl de andere werknemer zich ziek meldt. Ziekteverzuim blijkt dus vaak weinig te maken te hebben met medische aandoeningen.

Verzuimtraining
Voor de leidinggevenden en teamleiders werd een verzuimtraining georganiseerd. Na een gesprek met VO-consultant Anita Verzijl werden door de schoolleiding en teamleiders samen een aantal casussen beschreven. Hiervan zijn zes of zeven casussen behandeld tijdens de verzuimtraining. Of beter gezegd nagespeeld met hulp van een acteur. Volgens Bertien Hoek werden de praktijkgevallen door de rollenspellen ‘beter voelbaar en daardoor vaak ook erg confronterend’. Wat duidelijk naar voren kwam, was dat men te aardig was tijdens de verzuimgesprekken. En te vrijblijvend. ‘De leidinggevende was vooral aan het werk, de medewerker kon vooral achterover leunen.’ Dit leverde meteen als aandachtspunt op dat gemaakte afspraken tussen de verzuimende medewerker en de teamleider formeel moeten worden vastgelegd.

Nóg geen verlaging van de cijfers
De nieuwe regels hebben in de praktijk nog niet geleid tot een concrete verlaging van de verzuimcijfers. Ook levert de aanpak de teamleiders en schoolleiding voorlopig nog meer werk op dan de vorige aanpak. ‘Belangrijk is dat de teamleider en verzuimende medewerker elkaar blijven bevragen. Dat kost tijd. Ook het vastleggen van alle afspraken kost (meer) tijd.’ Maar ze zijn enthousiast, zo enthousiast dat er in het nieuwe schooljaar wederom een training op de agenda staat. Er is nog voldoende te vragen aan de VO-consultant en ook nog voldoende te leren!

Meer informatie

  • De houding van de verantwoordelijke teamleiders en schoolleiding zijn naar aanleiding van de verzuimtraining veranderd. Lees hier meer over de bewustwording door de verzuimtraining. 
  • ‘Een meer zakelijke en professionele houding ten opzichte van elkaar’.
    Dat is volgens VO-consultant Anita Verzijl belangrijk bij verzuimaanpak. Lees verder.
  • Hoe geef je in de praktijk invulling aan het verzuimprotocol?
    Een verzuimtraining voor leiddinggevenden biedt ondersteuning bij het vaststellen en uitvoeren van de praktische regels. Een VO-consultant kan helpen met een verzuimtraining op maat. 
    Lees verder.

Praktijkschool (PRO) Almere
Aantal locatie’s: 4. Almere Stad: 1 , Almere Haven: 1 en Almere Buiten: 2.
Aantal medewerkers: 110.
Aantal leerlingen: 550.