GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

10 jaar Voion: Van projectmatig bureau naar sectorbrede verbinding

woensdag 23 maart 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion bestaat dit jaar 10 jaar. Een mooi moment om kort stil te staan bij de ontwikkeling die het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs heeft doorgemaakt en vooruit te blikken met twee bestuursleden van het eerste uur: Hein van Asseldonk en Jilles Veenstra.

In het paritaire bestuur van Voion zijn de werknemerszijde en de werkgeverszijde even sterk vertegenwoordigd. Jilles Veenstra, van oorsprong docent Nederlands en bewegingsonderwijs en nu voorzitter van de FvOv, is een van de vertegenwoordigers vanuit de werknemers en vice-voorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk vertegenwoordigt als oud-rector de werkgevers in het bestuur van Voion. Het bestuur bestaat uit zes leden en een onafhankelijk voorzitter en komt eens in de zes weken samen, met altijd een volle agenda.

Voion startte tien jaar geleden vanuit een samenvoeging van Arbo-VO en het vo-deel van het Sector Bestuur Onderwijs (SBO). Een van de eerste bestuurstaken die Hein van Asseldonk tien jaar geleden had, was het grondbeginsel van Voion tekenen. “Daarna bogen we ons over de vraag welke gemeenschappelijke onderwerpen vanuit de sociale partners steun van Voion kunnen gebruiken. Aanvankelijk gingen we aan het werk als een soort projectmachine met projecten op veel verschillende, kleinere onderwerpen. In de jaren daarna hebben we twee hoofdthema’s gedetecteerd: de onderwijsarbeidsmarkt en gezond, veilig en duurzaam werken. Naast deze twee omvangrijke steunpilaren is er een ‘post onvoorzien’ waarmee we flexibel en innovatief op actuele ontwikkelingen kunnen inspringen. Zo kunnen we tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld direct acteren en protocollen opstellen zodat medewerkers in het onderwijs met een veilig gevoel kunnen blijven werken.” Het veld weet Voion volgens Van Asseldonk inmiddels goed te vinden voor dit soort vraagstukken. “Via onze eigen kanalen en de kanalen van bonden en de VO-raad communiceren we intensief met de achterban en dat wordt goed opgepakt. Natuurlijk zenden we niet alleen; we gaan intensief in dialoog met het hele veld en de diverse stakeholders zodat we onze werkzaamheden goed getoetst hebben aan het werkveld.”

Twee tafels
Jilles Veenstra was als docent al actief in de medezeggenschapsraad en de vakbond. “Werken in het onderwijs is zeer zinvol en mooi werk en ik vind het prettig om dit vak aan de bestuurstafel van Voion te vertegenwoordigen. Uit betrokkenheid heb ik me altijd al hard gemaakt voor de belangen van docenten en andere medewerkers in het onderwijs en daarbij kan ik putten uit mijn eigen ervaringen. Als bestuurslid kijk ik vanuit het werknemersperspectief naar de ontwikkelingen.” Van Asseldonk: “In feite hebben we twee tafels in het bestuur, een ronde tafel waaraan we de talloze gemeenschappelijke thema’s bespreken en een vierkante tafel voor besprekingen over de cao, waarbij we soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Door afgevaardigden aan de verschillende tafels te laten plaatsnemen, blijven we toch met elkaar in verbinding.” 

Strak op de inhoud
Volgens Jilles Veenstra is er de afgelopen tien jaar veel veranderd bij Voion. “Voion komt voort uit een sector-overkoepelende organisatie die op vrij grote afstand van het veld stond. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie die veel voeling heeft met het veld en zitten we bovenop de actualiteit. We hebben middelen tot onze beschikking waarmee we veel kunnen betekenen voor het onderwijs en omdat dat ‘algemeen geld’ is, is het bestuur er zeer scherp op dat we dat besteden aan relevante zaken die in het hele veld spelen. We hebben ons ook gebogen over lastige kwesties zoals werkdruk en werkbelasting, waarbij ook inzichtelijk wordt wat onder de verantwoordelijkheid van Voion valt en wat aan de cao-tafel besproken moet worden. Juist omdat we de randen van onze verantwoordelijkheid opzoeken, kan dat ook zijn weerslag hebben aan de cao-tafel. Wat dat betreft zijn we dienend aan de markt.” Veenstra vertelt dat Voion thema’s zoals de arbeidsmarkt of werkdrukverlichting grondig onderzoekt. “Vervolgens zetten we projecten en pilots op in het veld en de resultaten van die pilot kunnen we ten slotte breed uitrollen en tot landelijke aanbevelingen verwerken. Door deze aanpak zijn we continu met alle spelers in het veld in gesprek, en die verbinding kenmerkt Voion.” 

Van Asseldonk: “We kunnen na tien jaar heel tevreden terugkijken op verschillende projecten. Het Arbohuis is perfect in orde, we leveren ‘state of the art’ werk op het gebied van arbozorg - een belangrijke basisvoorziening voor het gehele werkveld. En we bieden op veel fronten ondersteuning bij de problemen in de arbeidsmarkt omdat dat een belangrijke bedreiging is voor de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van de Nederlandse jeugd. Daarnaast hebben we een machinerie opgetuigd waarmee we actueel en flexibel kunnen inspringen op actuele thema’s.”

De zorg voor de jeugd heeft Van Asseldonk altijd gebonden aan het onderwijs, eerst als leraar, later als rector en ten slotte als bestuurder. “Mijn drijfveer is de jeugd, de leerling. Daar haal ik mijn inspiratie en energie vandaan. Mijn tijd op de middelbare school heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben en ik heb het altijd een mooie uitdaging gevonden om in mijn werkzaamheden bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd.” Hein van Asseldonk neemt op 1 april 2022 na tien jaar afscheid als vice-voorzitter van de VO-raad en daarmee ook van het bestuur van Voion. “Ik blijf wel verbonden op de inhoud en zal vast nog eens van me laten horen, mijn passie om jongeren goed de toekomst in te loodsen is onverminderd, maar de dagelijkse werkzaamheden laat ik in vertrouwen los.”