Nieuws

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

dinsdag 16 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020, hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Ook wil de wetgever de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken en moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. De werknemer kan pas aan het aanvullend geboorteverlof beginnen als het reguliere geboorteverlof is opgenomen. Hoe het verlof wordt opgenomen bepaalt de werknemer zelf. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar, of verspreid over de 6 maanden.

Werkgever mag aanvullend geboorteverlof wijzigen
De werkgever kan het verlof tot 2 weken van tevoren nog veranderen. Maar alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Hij kan bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. Dat mag alleen in overleg met de werknemer.

Loon tijdens aanvullend geboorteverlof
UWV verstrekt een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon van de werknemer. Als de werknemer met deze 70% onder het sociaal minimum komt, dan kan hij een toeslag bij UWV aanvragen.
Aanvragen van aanvullend geboorteverlof
De werkgever  kan vanaf vier weken voor de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen, een uitkering aanvragen voor de werknemer. Aanvragen kan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort van UWV.
De werkgever heeft de volgende gegevens van de werknemer nodig:

  • de geboortedatum van het kind;
  • het aantal weken dat hij het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
  • de ingangsdatum;
  • de verklaring dat hij al het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen;
  • of UWV de uitkering rechtstreeks aan de werkgever of aan de werknemer moet betalen.