GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Alleen compensatie van de transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte

dinsdag 29 maart 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Voor compensatie van de transitievergoeding is vereist dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd nadat de periode van 2 jaar ziekte is verstreken. Dit blijkt uit de antwoorden van Minister Van Gennip op Kamervragen over de restitutie van transitievergoeding voor werkgevers. 

Kamerlid Van Kent (SP) vroeg: 
“Klopt het dat een werkgever van een werknemer die voor de 104 weken wordt afgekeurd, en met een vaststellingsovereenkomst uit dienst treedt, geen recht heeft op de restitutie van de transitievergoeding?” 

Van Gennip antwoordt: 
“…dat in de regel recht op een WIA-uitkering niet eerder kan ontstaan dan nadat een werknemer 104 weken (de wachttijd) ziek is. Een uitzondering is het recht op een IVA-uitkering dat ook na een verkorte wachttijd kan ontstaan. Ondanks het recht op een vervroegde IVA-uitkering behoudt de werknemer gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling bij ziekte en geldt het opzegverbod tijdens de ziekte. Wel mag de werkgever de uitkering hierop in mindering brengen.” 

In artikel 7:673e van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat: 
“Om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding, is vereist dat de arbeidsovereenkomst moet zijn beëindigd nadat de periode van 2 jaar ziekte is verstreken”. De werkgever komt dan ook niet in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst – al dan niet met wederzijds goedvinden – eindigt voordat het opzegverbod en het recht op loon tijdens ziekte is verstreken. 

Beroepszaken van UWV 
UWV geeft aan dat er nu 12 beroepszaken lopen waarin sprake is van een vervroegde IVA-uitkering en dat de werkgever na de beslissing de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd. Verder meldt UWV dat zij in eerdere beroepszaken hierover in alle gevallen in het gelijk is gesteld. 

Kijk voor antwoorden op Kamervragen over restitutie transitievergoeding op Rijksoverheid.nl.