Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Amsterdamse Teambeurs aan te vragen tot 31 mei

dinsdag 30 april 2019 | Loopbaan & professionalisering

Amsterdamse scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen nog tot 31 mei een Amsterdamse Teambeurs aanvragen voor een professionaliseringsactiviteit. De beurs kan bijvoorbeeld door een schoolteam ingezet worden voor collectief leren, zoals een Professionele Leergemeenschap of Lesson Study of een innovatietraject in de school. Maar de Teambeurs is ook in te zetten voor het compenseren van tijd (en vervanging) die nodig is om de professionaliseringsactiviteit uit te voeren.

De Amsterdamse Teambeurs vervangt de voormalige Amsterdamse Lerarenbeurs. Gelet op de behoefte die er is aan extra ontwikkelmogelijkheden in combinatie met de grote uitdagingen waarvoor leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders staan, faciliteert de gemeente deze teambeurzen.

De Amsterdamse Teambeurs is aan te vragen door een onderwijsteam, via de schoolleider bij het eigen schoolbestuur. De beurs kan ook worden aangevraagd door leraren van verschillende scholen.

Aanvraagtermijn
De aanvraagtermijn voor de Amsterdamse Teambeurs die start in schooljaar 2019/2020 loopt van 9 april tot 31 mei 2019. De Amsterdamse Teambeurs wordt voor een tijdvak van twee schooljaren toegekend. Aanvragen kan via het Portaal Onderwijssubsidies.

Meer informatie