Detail Sfeer

Nieuws

AOW-leeftijd in 2027 niet omhoog

maandag 15 november 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog. Dat schrijft demissionair Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-leeftijd van 67 jaar gehandhaafd.

Volgens de Algemene Ouderdomswet wordt de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar. Ook voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Met ingang van 2025 is de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Eén jaar langere levensverwachting brengt dan een stijging van de pensioenleeftijd met acht maanden met zich mee.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert jaarlijks de prognose van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dat berekende dat de levensverwachting van een 65-jarige de laatste twaalf maanden niet is gestegen, maar t.o.v. vorig jaar zelfs iets is gedaald. De AOW-leeftijd blijft daarom ook in 2027, 67 jaar – dezelfde leeftijd die vorig jaar werd vastgesteld voor het kalenderjaar 2026.

Download de Kamerbrief op de website van Rijksoverheid>>

Bron: Rijksoverheid