Detail Sfeer

Nieuws

Benchmark PO&VO nu openbaar toegankelijk

dinsdag 9 februari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Wilt u zicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Vanaf 1 februari 2021 is de Benchmark PO&VO openbaar. Dit nieuwe online informatie-instrument van de VO-raad en PO-Raad geeft schoolbesturen de unieke mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen.

Op die manier krijgen schoolbesturen een goed beeld van hoe ze ervoor staan. Ook andere geïnteresseerden kunnen de Benchmark PO&VO raadplegen als het gaat om de inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten. De komende jaren werken de po- en vo- sector aan de doorontwikkeling van de benchmark.

Betrouwbare data
De ontwikkeling van een benchmark komt voort uit de wens van zowel het primair- als het voortgezet onderwijs om beter te kunnen leren van elkaar, zich beter te verantwoorden richting de buitenwereld en om het verhaal van de sector beter te vertellen. En dit op basis van betrouwbare data uit bestaande bronnen zoals DUO en CBS.

Groeiend inzicht
De benchmark maakt op dit moment vergelijkingen tussen schoolbesturen mogelijk binnen de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers. In de loop van 2021 wordt dat uitgebreid met thema’s als onderwijskwaliteit en overhead. Zo geeft de Benchmark PO&VO groeiend inzicht in het bestuur in het funderend onderwijs.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “De besturen in het funderend onderwijs werken met publieke middelen aan het beste onderwijs voor leerlingen. Deze benchmark stelt schoolbesturen nog beter in staat om van elkaar te leren en dat komt het onderwijs en onze leerlingen ten goede.”

Aanbod informatieproducten
Met de unieke mogelijkheid voor schoolbesturen om relevante vergelijkingen te maken op basis van betrouwbare data, maakt de Benchmark PO&VO het gezamenlijk aanbod van informatieproducten compleet. Naast de benchmark over schoolbesturen kunnen geïnteresseerden voor informatie over scholen terecht op ‘Scholen op de kaart’ en voor sectorale cijfers op de ‘PO / VO in cijfers’ pagina’s.

Sectorrapportage
De po- en vo-sector werken aan sectorrapportages. Daarmee vertelt de sector het eigen verhaal binnen de actuele context. De eerste sectorrapportages zijn gepland kort na de Tweede Kamerverkiezingen.
De Benchmark PO&VO is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en VO-raad dat verder ontwikkeld wordt in nauwe afstemming en samenwerking met de sector zelf en stakeholders zoals het ministerie van OCW.

Lees meer informatie over de benchmark PO&VO >>

Bron: VO-raad

Inzicht in personeelsontwikkeling?
De benchmark PO&VO geeft u onder andere inzicht in de thema’s financiën, bedrijfsvoering en medewerkers in vergelijking tot andere besturen. Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken. Wenst u hierover meer informatie, neem gerust contact met ons op via scenariomodelvo@caop.nl.