GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Betaald ouderschapsverlof per augustus 2022: de stand van zaken

dinsdag 1 februari 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Per augustus 2022 treedt er nieuwe wet- en regelgeving in werking op het gebied van het betaald ouderschapsverlof. In dit artikel informeren wij u over de huidige stand van zaken van het wetgevingsproces.

Het wetsvoorstel dat toeziet op het betaald ouderschapsverlof, is inmiddels door zowel de Eerste als de Tweede Kamer goedgekeurd. Uit het wetvoorstel blijkt dat het wettelijk betaald ouderschapsverlof negen weken gaat duren en er over die negen weken 50% loon moet worden betaald. Voorwaarde is dat deze 9 weken opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind. De loonkosten komen voor rekening van UWV. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 aanvragen indienen bij UWV om die 50% van de loonkosten vergoed te krijgen. 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is er in de Eerste Kamer een motie aangenomen. Die motie roept de regering op om het doorbetalingspercentage te verhogen van 50% naar 70%.

Doordat de motie tot op heden niet is behandeld, is de definitieve wettekst nog niet bekend en gepubliceerd. Zodra de definitieve wettekst bekend is, wordt er gekeken of er in de CAO VO wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Zodra er meer bekend is, informeren wij u via het SZ-bulletin en de CAO VO-app.  

CAO VO 2021 en ouderschapsverlof
Bekijk artikel 15.6  voor wat er nu geregeld is over ouderschapsverlof >>