GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

C02-meters vanuit de lumpsum vergoed

dinsdag 22 maart 2022 | Veilig en vitaal werken

Een klaslokaal dat voorzien is van frisse lucht en goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid en leer- en werkprestaties van leerlingen en docenten. Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Ieder klaslokaal krijgt een CO2-meter die wordt vergoed vanuit de lumpsumbekostiging.

Beter ventileren en controleren of de ventilatie in orde is, is in klaslokalen noodzakelijk. Om de luchtkwaliteit te meten is een CO2-meter essentieel. Zo is zichtbaar of het nodig is om extra te ventileren. De CO2-meters hangen nog niet in alle klaslokalen.

Bekostiging
Het ministerie van OCW stelt voor het voortgezet onderwijs via de lumpsumbekostiging geld beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters door ze te verwerken in de definitieve prijzen van kalenderjaar 2022. Scholen die deze meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. Deze prijzen zijn uiterlijk in de zomer van 2022 bekend en worden uitbetaald vanaf oktober 2022.

Ruimte-OK
Ruimte-OK geeft aan wat voor CO2-meters er zijn en wat ze kunnen. Ruimte-OK en de sectorraden helpen schoolbesturen met informatie over hoe en waar u deze CO2-meters kunt kopen. Er zijn ook instructiekaarten over hoe u een CO2-meter goed gebruikt. Al deze informatie vindt u in de Handreiking Optimaal Ventileren in de klas met de CO2-meter op de website van Ruimte-OK.