GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Cao-onderhandelingen in volle gang

dinsdag 17 mei 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

De sociale partners in het voortgezet onderwijs onderhandelen over een CAO VO 2022. Ze onderhandelen niet alleen over onderwerpen als loon, taakbeleid en professionele dialoog, maar ook over thema’s uit het Onderwijsakkoord. Om de investeringen nog dit jaar bij de scholen te krijgen, moeten sociale partners voor 15 juli cao-afspraken maken over de besteding.

In het Onderwijsakkoord is afgesproken dat er voor het voortgezet onderwijs geld beschikbaar komt voor de aanpak van werkdruk (300 miljoen euro) en professionalisering van leraren (53 miljoen euro) en schoolleiders (10 miljoen euro). In de onderhandelingen voor een nieuwe CAO VO moeten de cao-partijen ook afspraken maken over de besteding van deze middelen.

Naast deze thema’s wordt er gesproken over o.a. loonontwikkeling, taakbeleid en de professionele dialoog. Deze laatste thema’s komen onder andere voort uit het flankerend traject dat in 2021 is doorlopen.

De huidige cao met een looptijd tot 1 januari 2022 is door geen van de cao-partijen opgezegd. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2022.

Op de hoogte blijven?
Wilt u een melding ontvangen als er een onderhandelaarsakkoord is bereikt? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste cao nieuws? En altijd de actuele arbeidsvoorwaarden bij de hand hebben? Download de CAO VO-app.