Detail Sfeer

Nieuws

Commissie Onderwijsbevoegdheden legt taak neer

maandag 8 februari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is voortijdig gestopt met haar opdracht om te adviseren over een nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren.

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. De commissie onderzocht hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs.

In de commissie zijn vele argumenten, inzichten en opvattingen gedeeld. De gesprekken met de sector en het werk van de commissie hebben veel materiaal opgeleverd over de bevoegdheden en de opleiding van leraren. En geven aanknopingspunten om mee verder te gaan. Deze zijn te lezen in het verslag ‘Hogere lat, lagere drempels’ en de aanbiedingsbrief.

In het verslag ‘Hogere lat, lagere drempels’ schrijft commissievoorzitter Paul Zevenbergen dat op veel onderwerpen overeenstemming is, maar niet over alles. Een deel van de commissie heeft bezwaren tegen enkele denkrichtingen en heeft deze zelf in hoofdstuk 4 toegelicht. Zij stellen o.a. vragen bij het draagvlak voor het advies van de Onderwijsraad en zien risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs bij het invoeren van een eenmalige bevoegdheid. Ook zijn zij van mening dat een aanzet voor eventuele herziening van het bevoegdhedenstelsel vanuit de beroepsgroep zelf dient te komen.

Bekijk het Verslag ‘Hoge lat lagere drempels’ >>
En de Aanbiedingsbrief bij het verslag >>