Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten binnenkort gepubliceerd

woensdag 11 december 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Het personeelstekort in het onderwijs is een groot en groeiend probleem, met flinke regionale verschillen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten blijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de Regionale aanpak lerarentekort, waarmee 61 regio’s in het po, vo en mbo in 2019 zijn gestart.

De subsidieregeling wordt binnenkort definitief gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna worden via het dossier Regionale Aanpak Personeelstekorten op onze website en op Aanpaklerarentekort.nl alle voorwaarden en subsidiebedragen bekend gemaakt. Wij zullen alle vo-schoolbesturen en RAL-contactpersonen via een mailing informeren.

Ondersteuning en advies

Voion is gevraagd schoolbesturen in het voortgezet onderwijs te ondersteunen en desgewenst te begeleiden met de subsidieaanvraag. Wilt u aan de slag met de aanpak van het lerarentekort in uw regio? Neem dan contact op met één van onze regioadviseurs of bel met 070-3 765 756.