Nieuws

Docenten werven in het technisch domein

dinsdag 22 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken met het project ‘Docenten werven in het technisch domein’.

TechForce Rijnmond is een samenwerkingsverband van zo’n 30 vmbo- en mbo-instellingen en de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Deze onderwijsinstellingen werken samen met het bedrijfsleven en overheden in de regio. Ze zorgen ervoor dat meer jongeren geïnteresseerd raken voor en bewegen naar de technische arbeidsmarkt. En nu dus ook naar een baan als docent in het technische domein (beroepsonderwijs) of in de exacte vakken in het voortgezet onderwijs. Want het tekort aan docenten in deze vakken wordt steeds groter.

Nieuwe doelgroepen aanboren
De uitvoering van het project ‘Docenten werven in het technisch domein’ ligt grotendeels in handen van de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (IvL-TBO) van de Hogeschool Rotterdam. De betrokken vo-scholen dragen hun steentje bij met stageplekken en banen. Het doel van het project is om de interesse voor het docentschap op te wekken. Dat gebeurt met gerichte (voorlichtings-)acties én door nieuwe doelgroepen aan te boren:
  1. technische mbo-studenten (niveau 4) met de ambitie om door te studeren aan het hbo;
  2. hybride zij-instromers, die een baan in het technische bedrijfsleven kunnen combineren met het docentschap;
  3. studenten aan de bèta-docentenopleidingen (o.a. wiskunde/natuurkunde) van de Hogeschool die dreigen uit te vallen vanwege het hoge niveau, maar wel goede didactische vaardigheden hebben.

Vervolgens biedt de Hogeschool Rotterdam, na een uitgebreide intake, diverse maatwerktrajecten. Deze zijn afgestemd op de behoefte van de toekomstige docenten. De opleidingen zijn altijd in deeltijd. Daarom zijn ze goed te combineren met een baan in het bedrijfsleven óf in het onderwijs.  

Maatwerktrajecten
Projectleider Gabri Klarenbeek is enthousiast: “We maken duidelijk hoe leuk het is om leraar in het technisch onderwijs te worden. Dat doen we met mooie praktijkvoorbeelden, best practices en doelgerichte voorlichting. Wij zorgen er vervolgens voor dat de studenten goed worden opgeleid. Daarbij kijken we goed naar wat nog nodig is: moet de student zijn vakinhoudelijke kennis nog verbeteren? Of heeft hij juist behoefte aan pedagogische en didactische vaardigheden? We stellen dus een passend maatwerktraject samen. Dankzij de samenwerking binnen TechForce Rijnmond kunnen we bovendien stages en zelfs banen aanbieden. We hopen op deze manier meer studenten te overtuigen om te kiezen voor het docentschap in het technisch domein.”  

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Docenten werven in het technisch domein’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.