Detail Sfeer

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met afschaffing lerarenregister

dinsdag 23 november 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het verplicht lerarenregister wordt uit de wet gehaald, maar het professioneel statuut blijft bestaan. Dat is de uitkomst van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop en Kwint in de Eerste Kamer op 16 november 2021.

De regering heeft besloten het lerarenregister waarmee de Eerste Kamer in 2017 instemde voorlopig niet wettelijk verplicht te stellen. De initiatiefwet regelt dat de bepalingen over het lerarenregister uit de verschillende onderwijswetten worden geschrapt. Het lerarenregister verplicht iedere leraar die op basis van een relevant bewijs van bevoegdheid onderwijs geeft, zich te registreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet deze leraar elke vier jaar aantonen dat hij of zij zijn of haar bekwaamheid heeft onderhouden. Lukt dat niet, dan mag hij geen onderwijs meer geven tot hij of zij alsnog aan deze criteria voldoet.

Professioneel statuut
Met het professioneel statuut kunnen de schoolleiding en het onderwijzend personeel afspraken maken over de professionele ruimte van de leraar en over de manier waarop zij meedenken over onderwijskundig beleid. Dit is een belangrijk aspect van de professionele cultuur op scholen.

Bron: ministerie van OCW