GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Format voor in kaart brengen van ventilatie op scholen

maandag 4 april 2022 | Veilig en vitaal werken

Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de ventilatie op scholen. Dit in kaart brengen is een van de maatregelen die het ministerie van OCW, de VO-raad, PO-Raad en VNG in februari hebben afgesproken om de ventilatie op scholen te verbeteren. De VNG roept gemeenten op om aan de hand van het format samen met scholen te inventariseren hoe het met de ventilatie staat.

Met behulp van het format kan een school twee weken lang indicatieve metingen verrichten of metingen registreren vanuit een continu monitorend systeem. De laatste methode is betrouwbaarder en ontziet het onderwijspersoneel.

Er zijn in februari meer maatregelen afgesproken. Scholen krijgen ook geld en ondersteuning voor de aanschaf van CO2-meters en kunnen de hulp inroepen van kenniscentrum Ruimte-OK via de website Ventilatiehulp.nl.

De bestaande subsidieregeling om ventilatie in scholen te verbeteren (Suvis) is verlengd tot 30 april. Het is bekend dat deze regeling lang niet altijd een oplossing biedt. Daarom is in februari afgesproken dat OCW voor de meest urgente gevallen een maatwerkregeling uitwerkt. Als hier meer over bekend is, zal de VO-raad hierover communiceren.

Bron: VO-raad