GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Geen WGA-voordeel bij fictieve ziekengeldclaim

maandag 15 november 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 is geregeld dat werkgevers geen WGA-voordeel meer kunnen krijgen wanneer er sprake is van een fictieve ziekengeldclaim.

Er is sprake van een fictieve ziekengeldclaim als het ziekengeld niet meer – met terugwerkende kracht – tot uitbetaling kan komen door een te late aanvraag. Ziekengeld wordt met ten hoogste een jaar terugwerkende kracht uitbetaald.

Geen beperking bij claim ziekengeld
Op dit moment geldt geen beperking tot wanneer werkgevers bij UWV ziekengeld kunnen claimen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Het ziekengeld kan dan niet meer tot uitbetaling komen, maar het kan toch voordelig zijn om deze claim in te dienen. Als het UWV achteraf vaststelt dat er recht op ziekengeld was, worden de WGA-lasten niet aan de werkgever toegerekend.

Drie jaar na eerste ziektedag
De Verzamelwet SZW 2022 regelt dat werkgevers dit WGA-voordeel niet meer krijgen als zij geruime tijd na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid ziekengeld claimen en het ziekengeld door tijdsverloop niet meer tot uitbetaling kan komen. Het gaat dan om de situatie dat een werkgever na meer dan drie jaar na de eerste ziektedag alsnog een ziekengeldclaim indient.

Wanneer de werkgever wel tijdig ziekengeld claimt – binnen drie jaar na de eerste ziektedag – kan het recht op ziekengeld nog wel tot uitbetaling komen en worden de WGA-lasten niet aan hem toegerekend. Dit is geldend beleid en blijft onverminderd van kracht.