GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Gegevenslevering personeel niet in loondienst

dinsdag 29 maart 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Schoolbesturen worden verplicht om gegevens aan te leveren van personeel niet in loondienst (PNIL). De deadline voor het aanleveren van gegevens over 2021 is 1 oktober 2022.

Onder personeel niet in loondienst vallen (ingehuurde) personen die tegen betaling reguliere werkzaamheden (t.b.v. de in het onderwijs/de school voorkomende gebruikelijke functies) voor een schoolbestuur uitvoeren zonder dat zij in loondienst zijn van dit bestuur. Het kan dan gaan om personeel dat in dienst is van derden (zoals uitzend-, detacherings- en payrollbureaus) en om zelfstandig personeel (zoals zzp’ers). Ook inhuur van personeel van andere schoolbesturen of (inval)pools valt onder PNIL. Vrijwilligers worden niet tot PNIL gerekend.

De verplichte gegevenslevering is vastgelegd in een wijziging van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC. Schoolbesturen zullen nog een brief van het ministerie ontvangen over deze wijziging.