Detail Sfeer

Nieuws

Gerichter werven en matchen met een gezamenlijke (regionale) personeelsplanning

dinsdag 9 maart 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

In het Scenariomodel-VO is het nu mogelijk om samen met andere scholen en /of besturen een gezamenlijke strategische personeelsplanning te maken. Met de uitkomsten van zo’n gezamenlijke planning kunt u op alle niveaus (school, bestuur, regionaal) het gesprek aangaan om tot goed (regionaal) strategisch personeelsbeleid te komen. Bovendien is het Scenariomodel-VO geactualiseerd met de meest recente cijfers zodat u nog actuelere scenario’s kunt maken.

Voor een succesvolle aanpak van het lerarentekort en/of -overschot is (regionale) samenwerking én inzicht nodig in de vakken of functies waarbij op de middellange termijn een tekort of juist een overschot ontstaat. Niet alleen op het niveau van het team, de vestiging of school, maar ook op bestuursniveau of in de regio. Op die manier is het mogelijk om gefundeerd (gezamenlijk of regionaal) strategisch personeelsbeleid te maken en gerichter strategisch te werven en matchen.

Om scholen dat regionaal inzicht te bieden is het Scenariomodel-VO uitgebreid met de module ‘Mijn Regio Omgeving’ (MRO). In deze omgeving is het mogelijk met meerdere scholen en/of besturen een gezamenlijk (regionaal) scenario voor strategische personeelsplanning te ontwikkelen.

Hoe werkt het?
U spreekt met meerdere scholen/besturen af om een gezamenlijke strategische personeelsplanning te maken. U wijst een beheerder aan die een coördinerende rol krijgt. Iedere deelnemende school of bestuur maakt eerst zijn eigen scenario voor strategische personeelsplanning in het Scenariomodel-VO. Vervolgens voegt de beheerder deze afzonderlijke scenario’s in de ‘Mijn Regio-omgeving’ samen en laat hij ze doorrekenen tot een gezamenlijk scenario.

Met de uitkomsten van zo’n gezamenlijk scenario kunt u op alle niveaus (school, bestuur, regionaal) het gesprek aangaan om tot goed (regionaal) strategisch personeelsbeleid te komen.

Geïnteresseerd?
Wilt u samen met andere scholen en/of besturen een gezamenlijke strategische personeelsplanning maken in het Scenariomodel-VO? Het model is zeer gebruiksvriendelijk en in principe kunt u zelf aan de slag (zie de handreiking voor het maken van een gezamenlijke strategische personeelsplanning en de instructievideo’s).

Ondersteuning nodig?
Natuurlijk kunnen wij u ook met uitleg of een kosteloze online demo op weg helpen als u dat wenst. Neem daarvoor contact met ons op via scenariomodelvo@caop.nl. Ook voor andere vragen rondom het Scenariomodel-VO kunt u hier terecht.

Inspiratie