GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Gezocht: gebruikers keuzehulp interventies PSA

woensdag 16 maart 2022 | Veilig en vitaal werken

TNO werkt aan een digitale keuzehulp voor interventies gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Om een beeld te krijgen van de wensen, behoeften en eisen waar de keuzehulp aan moet voldoen, is TNO op zoek naar potentiële gebruikers (leidinggevenden, HR-medewerkers en werknemers(vertegenwoordigers)) die mee willen werken aan een telefonisch interview.

Onder PSA worden alle factoren verstaan die op het werk stress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten. Naast het aanbod aan interventies die zijn ontwikkeld binnen de vo-sector (zie o.a. op onze website) is er een wildgroei aan interventies gericht op de aanpak van PSA. Bij het ontwerp van de digitale keuzehulp wil TNO in eerste instantie het zoekgedrag van de beoogde gebruikers in kaart brengen. Wilt u hierin meedenken? Neem dan contact op met Marga van der Zwaan (marga.vanderzwaan@tno.nl) of Irene Houtman (irene.houtman@tno.nl) van TNO.