GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO

maandag 11 april 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen voelen. Dat kan zijn in de omgang met leerlingen of ouders maar ook tussen leidinggevende en collega of tussen collega’s onderling. Veilig Werkklimaat-VO is een procesaanpak waarin op school expliciete afspraken worden gemaakt over welk professioneel en collegiaal gedrag van iedereen wordt verwacht in de verschillende situaties. Voordat we deze aanpak breed in de sector aanbieden, willen we deze eerst met een school fijn slijpen. We zijn daarom op zoek naar een pilotschool. Bent u die pilotschool?

De methode Veilig Werkklimaat-VO in het kort
In principe heeft iedere school een schoolveiligheidsbeleid. Het doel van de methode Veilig Werkklimaat-VO is om de effectiviteit van het schoolveiligheidsbeleid te verhogen door een dialoog te voeren over sociale veiligheid en samen expliciete afspraken te maken over grenzen. Op deze manier draagt de methode bij aan een veilig(er) werkklimaat.
In twee bijeenkomsten gaat een team onder begeleiding van een procesbegeleider in gesprek over de situaties waarin medewerkers zich veilig voelen en welke afspraken ze kunnen maken om dit zo te houden. Ze bespreken hoe iedereen in school zich zou moeten gedragen en maken hier concrete afspraken over. Deze leggen ze vast in een normenkader of een protocol ‘Veilig werkklimaat en veilig onderwijs’.

Bent u de pilotschool die we zoeken?
We zijn op zoek naar een school die de methode Veilig Werkklimaat-VO samen met Voion wil fijn slijpen. Concreet betekent dit dat we een school zoeken:

  • waar de schoolcultuur al zodanig veilig is dat deelnemers zich kwetsbaar durven op te stellen in het meedenken over wat zinnige afspraken zouden zijn.
  • die tijd en ruimte heeft om mee te denken over de aanpak en feedback te geven (o.a. op proces, handleiding, vragenlijst, stappenplan);
  • die twee dagdelen vrijmaakt om met een team het gesprek te voeren over het te maken protocol. Een procesbegeleider van Voion zal dit gesprek begeleiden;

De pilot zal na de zomervakantie starten.

Wat kost deelname?
Aan deelname als pilotschool zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij uw commitment en tijd.

Interesse?
Wilt u meer informatie over de methode of de pilot of heeft uw school interesse om deel te nemen als pilotschool? Neem dan contact op met Rick van Workum, projectleider veilig en vitaal werken, via 06- 12 32 96 39 of stuur een e-mail naar info@voion.nl.